Home Életmód Életmód hírek Most már végleges! Orbán Viktor aláírta, védettségi igazolvány jön márciustól, … itt...

Most már végleges! Orbán Viktor aláírta, védettségi igazolvány jön márciustól, … itt a rendelet!

0
Illusztráció, exinprint

Márciustól ingyenes védettségi igazolványt küld a kormányhivatal azoknak, akik az egészségügyi rendszer adatai szerint átestek a koronavíruson vagy beoltatták magukat.

A gyógyulástól vagy az oltás időpontjától hat hónapig lesz érvényes ez. Akikről nincs ilyen adat, de teszttel igazolják, hogy szervezetükben a koronavírussal szembeni ellenanyag van, költségtérítéssel négy hónapra érvényes igazolást igényelhetnek. A már átesettek és oltottak március 15-éig, mások a védettség elnyerését vagy bizonyítását követő 8 napon belül kaphatják meg a védettségi igazolványt.

Egyelőre nem döntött a kormány arról, milyen többletjogokkal fog járni a plasztikkártya, illetve a hozzá kapcsolódó applikáció használata.

Ki kaphatja meg a védettségi igazolványt?

Megjelent a Magyar Közlönyben és ma hatályba is lépett a 60/2021-es kormányrendelet, amelynek értelmében a koronavírus elleni védettség igazolása

 • a COVID-19 betegségből meghatározott időn belül történő felgyógyulás (ez kétféleképpen igazolható, lásd alább) vagy
 • az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal történt védőoltás (ha szükséges, két oltás) igazolásával történik.

A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas a védettségi igazolvány, illetve az applikáció (lásd alább).

Mit tartalmaz a védettségi igazolvány?

Az irat tartalmazza

 • az érintett nevét,
 • az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,
 • az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
 • a védettségi igazolvány sorszámát,
 • az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát,
 • a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,
 • a fenti szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
 • szöveges jelzésként „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”, a „Nem ruházható át”, „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a  koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők” feliratokat.

Meddig érvényes a védettségi igazolvány?

Az igazolvány érvényességi dátuma a fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

A fertőzésből történő felgyógyulás napjának az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben EESZT) nyilvántartott,

 • utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja, –
 • negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap.

Ha az érintettről az  EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett,

POZITÍV EREDMÉNYŰ VIZSGÁLATTAL IGAZOLJA, HOGY SZERVEZETÉBEN A KORONAVÍRUS ELLENI ELLENANYAG JELEN VAN, ÚGY AZ ÉRVÉNYESSÉGI DÁTUM AZ ELLENANYAG JELENLÉTÉT KIMUTATÓ VIZSGÁLAT DÁTUMÁT KÖVETŐ NEGYEDIK HÓNAP AZONOS NAPJA, HA PEDIG AHÓNAPBAN NINCS ILYEN NAP, AHÓNAP UTOLSÓ NAPJA.

 

Ki és mikor állítja ki a védettségi igazolványt?

A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza, az igazolványt a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala

 • a 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,
 • a 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,
 • ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására – 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
 • ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására – 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül hivatalból állítja ki.

Akinek a szervezetében az ellenanyag igazoltan jelen van, annak a hatóság 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig, 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kérelemre állítja ki a védettségi igazolványt. Ilyenkor a védettségi igazolvány elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy bármely kormányablakban személyesen igényelhető. A kérelemhez mellékelni kell a  koronavírus elleni védőanyagnak az  érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet. A kormány tegnapi tájékoztatása szerint ebben az esetben a vizsgálat önköltséges, de hatósági áras lesz, melynek összege 11 ezer forint. Emellett ki kell fizetni a védettségi igazolvány kiállításának 3000 forintos összegét is.

Mi van, ha elveszik vagy megrongálódik?

A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy bármely kormányablakban személyesen lehet benyújtani. A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége, amit Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.

A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY VAGY ÚTLEVÉL FELMUTATÁSÁVAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Applikáció is lesz

Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára. Az  applikáció az  érintett azonosítását követően – az  EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az  érintett oltottságát. Az applikáció a) az érintett nevét, b) az érintett TAJ számát, c) az oltás idejét, a védőoltás típusát, d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.

A rendeletből az is kiderült, hogy a hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja

A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az  ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zrt. infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az  okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el.

Azt azonban a törvény nem taglalja, hogy azok kaphatnak-e védettségi igazolványt, akik a betegségeiknél fogva nem oltathatták be magukat! Erre, mi is várjuk a választ! Hirmagazin.eu

portfolio

Hirmagazin.eu

Exit mobile version
Megszakítás