Home Lábléc Jogi nyilatkozatok

Jogi nyilatkozatok

0

Felhasználási feltételek

A .hirmagazin.eu szerkesztősége nem jelentet meg olyan cikket/képet/videót, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért vagy nem felel meg a hirmagazin.eu moderációs elveinek.

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság 1181 Budapest, Endrődi S. utca 22. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-787979, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett hirmagazin.eu (hirmagazin.eu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. A hirmagazin.eu oldal felhasználójának minősül mindenki, aki a hirmagazin.eu oldalra, illetve a hozzá kapcsolódó aloldalakra látogat, illetve az oldalakhoz kapcsolódó bármilyen szolgáltatást igénybe vesz (hozzászólás, stb.). Amint a felhasználó megkezdi a hirmagazin.eu oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások bármelyikének igénybevételét, automatikusan elfogadja az itt megjelent felhasználási feltételeket. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről – az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése – témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.
 2. A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hirmagazin.eu bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A weboldalon a médiaajánlatban megfogalmazott tartalmi és alaki elemekkel rendelkező anyagok hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő hozzászólás vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

IV. Felelősség

 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok – például vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 2. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó a megjelölt forráson tekintheti meg. Az ezen tartalomszolgáltatóktól átvett címek, hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

V. Egyéb rendelkezések

Bármely, a hirmagazin.eu oldaltól különböző weboldalnak (Facebook, Google, egyéb közösségi oldalak) a hirmagazin.eu kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a hirmagazin.eu weblapra (a továbbiakban: weblap), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a weblap egyik szolgáltatásának sem.

Az ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság 1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. emelet 42.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-795603, a továbbiakban: All-News Bt.) fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weblap tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az All-News Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weblap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weblap teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. A weboldalon található átvett cikkek szerzői jogával az eredeti forrásként megjelölt szerkesztőség, szerző vagy kiadó rendelkezik, illetve ezekre az írásokra az általuk meghatározott szerzői jogok az irányadók. Tilos továbbá az Admincomp Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Admincomp Bt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weblaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a lapra utaló egyértelmű, a cikkre mutató kattintható hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A hirmagazin.eu az All-News Bt. javára bejegyzett domain név, használata csak az All-News Bt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Az All-News Bt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Olvasóink saját tartalom (cikk, kép, videó), illetve hozzászólás weblapra történő feltöltésekor/elküldésekor a felhasználói feltételek elfogadásával, egyúttal a tartalommal kapcsolatos minden további jogukról lemondanak, és azok tulajdonjogát átengedik az All-News Bt-nek. Az All-News Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa.

All-News Bt.

2022. május 24.

NO COMMENTS

Exit mobile version
Megszakítás