Egy közösségi oldalon megjelent poszt szerint több mint félmilliárd forintot kapott utasszámlálásra az Építési és Közlekedési Minisztériumtól egy cég, amely a számlálást végző MÁV-kalauzokat nem pénzzel, hanem csokoládéval fizette ki. Fizethet a munkáltató csokival? Mi minősül munkabérnek? Mi a követendő eljárás tévesen kifizetett munkabér esetén?

A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. A munka törvénykönyve a munkabérfizetésre vonatkozóan megszorító rendelkezésként tartalmazza, hogy azt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet. A munkabér minden esetben pénzbeli juttatás, természetbeni bér megállapítására nincs lehetőség.

Mi minősül munkabérnek?

Az Mt. az egyenlő bánásmód követelményével összefüggésben állapítja meg a munkabér fogalmát, miszerint munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás, ám ez csupán e tekintetben alkalmazható. Törvényi definíciója tehát nincs a munkabérnek. Ugyanakkor a kifizetés jogcíme nem mellékes kérdés, kiemelten lényeges például a munkabérre vezetett végrehajtás vagy a munkabér visszakövetelése tekintetében.

A munkáltató által adott juttatás munkabér jellege a kialakult következetes ítélkezési gyakorlat szerint nem az elnevezésétől, hanem annak tartalmától függ. Ezért, ha az adott juttatás a munkavégzésre vagy ennek elmaradására tekintettel jár, azt munkabérnek kell tekinteni.

A régi Mt. lehetővé tette természetbeni munkabér megállapítását olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá azzal, hogy ennek pénzben meghatározott mértéke a munkabér húsz százalékát nem haladhatta meg. Ilyen szabályt az új Mt. már nem tartalmaz, ennélfogva a természetbeni munkabérben történő megállapodás nem lehetséges. Az elvégzett munkáért csokoládéval fizetni nem jogszerű.

Forrás nyomán

Hirmagazin.eu