Mit tehet a munkáltató, illetve a munkavállaló, ha a dolgozó egészségügyileg alkalmatlan a munkakör ellátására? Mi a helyzet, ha a munkavállaló időközben betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt – írja az adozona.hu az írásában.

A kérdés részletesen így hangzik: takarítónőnk 2014.01.01-jétől áll alkalmazásban a kft.-nél (gyógyszertár), 2024.06.30-án tölti be a 65.életévét. Az utóbbi egy évben 2022.12.28. és 2023.12.28. között táppénzen volt, jelenleg a ki nem vett szabadságát adjuk ki részére. Úgy tudjuk, hogy 2024. februárjában rokkantsági ellátást fog kapni (40%). Amennyiben a munkáját nem tudja ellátni, az üzemorvos nem adja meg részére az munkaköri alkalmassági orvosi igazolást, akkor mit tehetünk? Felmondhatunk részére (és akkor jár neki az emelt végkielégítés)? Ha nem mondhatunk fel, akkor fizetés nélküli szabadságon lesz, mivel munkát nem tud végezni? Ha eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor felmondhatunk (2024.07.01-jén)? Végkielégítést ebben az esetben, úgy tudom, nem kell fizetni. Kérem segítségét, tanácstalan vagyok, mit tehetek jogszerűen, hogy betartsam a törvényeket! A hölgy nem akar dolgozni, a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetését elutasította.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

Helyesen utalt rá: mivel már keresőképes, a munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldeni a munkavállalót (azaz, azt, hogy el tudja-e látni a munkakörét, az üzemorvos dönti el). Ha ennek eredménye szerint alkalmas a munkaköri feladatai ellátására, abban az esetben az esetleges bérfejlesztés mellett foglalkoztatni kell a munkaszerződésének megfelelő tartalommal. Felmondási ok ekkor is felmerülhet természetesen, pl. létszámcsökkentés, később nem megfelelő munkavégzés stb. Sőt, a munkavégzés megtagadása azonnali hatályú felmondást vonhat maga után.

Ha pedig nem alkalmas a minősítés, abban az esetben megnyílik a munkáltató előtt a felmondás joga egészségügyi alkalmatlanság jogcímén. Ugyanakkor erre már nem köteles a 2023.01.01. napja óta hatályos szabályok szerint. Az Mt. 55.§ (1) bekezdése értelmében ugyanis a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a keresőképtelensége időtartamára, vagy egyébként munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén annak időtartamára. Ekkor díjazás sem jár részére. Ez amolyan csiki-csuki helyzet, mert a munkaviszony fennmarad, a munkavállaló nem tud dolgozni, a munkáltató nem tudja foglalkoztatni, de egyik fél sem lép. Munkajogi szempontból ekkor nem lesz fizetés nélküli szabadságon a munkavállaló, de az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie kell maga után. Azt is helyesen írta, hogy jelen esetben felmondás esetén emelt összegű végkielégítés járna a munkavállaló részére.

Igen, a felmondás akkor is közölhető, amikor a hölgy betölti a 65. életévét (feltéve, ha a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik). Itt a könnyebbség a munkáltató részére, hogy nem köteles indokolni a felmondást (de ekkor is írásba kell foglalni), és valóban nem kell végkielégítést fizetnie.

Arra az esetre, ha nem rokkantsági ellátásban, hanem rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül a munkavállaló az alábbiakat érdemes tudni (természetesen még a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően): a munkáltató a munkaviszonyt a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Olvasónk a válaszhoz egy további kérdést fűzött: a takarítónő 2024.06.30-án lesz 65 éves. Honnan tudhatjuk meg, hogy a „szükséges szolgálati idővel rendelkezik”, és így felmondhat neki a munkáltató? Ezzel kapcsolatban nincs információnk, és ő nem biztos, hogy valós adattartalommal tájékoztatni fog erről.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

A tb-kiskönyvben (igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási jogviszonyokról) kellene információt találjanak erről. Ennek hiányában, ha a kolléganő nem hajlandó nyilatkozni, javaslom, kérjék meg, hogy mutassa be a szolgálati idejét igazoló dokumentációt.

Hirmagazin.eu