Tájékoztató késedelmi kamat számításához:

Ezen a felületen lehetősége van a késedelmesen kiutalt összeg után járó késedelmi kamat kiszámítására.Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 65. § (1) bekezdése értelmében, ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. Ugyanez a kamatfizetési kötelezettség érint Téged akkor, amikor egy bankból készpénzt veszel fel, ugyanis a kamat mértéke minden esetben azonos rátákból, a jegybanki alapkamatból kerül törvényesen kiszámításra!

Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg harminc százalékát meghaladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza (Ez a passzus a adózókra vonatkozik):

Az Art. 65. § (1a) bekezdése szerint, ha az adóhatóság döntése jogszabálysértő, melynek következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet, kivéve, ha a téves adómegállapítás az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.

Az Art. 65. § (2) bekezdése értelmében az állami adó- és vámhatóság az ötezer forintot el nem érő késedelmi kamatot nem utalja ki, és azt nem írja jóvá az adószámlán.

A „Kezdő dátum” mezőbe a kiutalásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napot kell feltüntetni. A kiutalásra nyitva álló határidő dátumának meghatározása során az Art. rendelkezései az irányadóak.

A „Vége dátum” mezőbe a tényleges kiutalás dátumát kell szerepeltetni.

Ugyanezen mezők arra is szolgálnak, hogy beírd a késedelmi kamatteherrel érintett első napot és az utolsó napot, így ki tudod számolni, hogy az adott időszakban pontosan mekkora késedelmi kamatteher jelentkezik nálad, és ha a banki bizonylatodon ettől eltérő összeg szerepel, akkor irány a Bank!

Az „Összeg” mezőbe a késedelmi kamatszámítás alapját képező összeget kérjük írni, vagyis azt az összeget, amelyhez kapcsolódóan az állami adó- és vámhatóságnak késedelmi kamatfizetési kötelezettsége keletkezett, illetve a mi esetünkben azt az üsszeget, amiről a kamat mértékét szeretnéd kiszámolni.

Ezt követően a „Számítás” gombra kattintva a program megjeleníti, hogy milyen összegű késedelmi kamatra jogosult. Ezt az összeget a „Késedelmi kamat összege” mező tartalmazza. Ez akkor egyértelmű, uyge?

Amennyiben a késedelmi kamatszámításban a jegybanki alapkamat változásokat is meg szeretné jeleníteni, akkor kérjük jelölje meg a „Listázás” elnevezésű kódkockát.

Itt minden benne van, és kik lehetnének jobb és hitelesebb szakértők a kamatszámításra, mint az állami adóhatóság gazdasági szakemberei, akik ezt a kamatkiszámító programot összeállították!

1 Millió forintra időszakosan mennyi a késedelmi kamat? Meg fogsz lepődni! Kattints!

Ugyanitt Te is bármilyen összegnek a késedelmi kamatát ki tudod számolni, azaz, ellenőrizni tudod, hogy a bank megvezetett-e vagy nem! Úgy töltöd ki, ahogy akarod, azt számolsz ki vele, amit csak szeretnél!

Ne hagyjuk magunkat, hiszen életek mennek tönkre abban, hogy a bankok úgy számolnak, ahogy akarnak! Hirmagazin.eu

Hirmagazin.eu