A Budapest, XVIII. kerületi képviselő-testület a legutóbbi ülésén módosította a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás leginkább a szociális alapon biztosított lakások bérbeadására vonatkozó eljárás rendjét érinti, hiszen a pályáztatási rendszer mellett a jövőben lehetőség nyílik lakásjuttatási névjegyzék alapján is önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására.

De hogyan lehet a lakásjuttatási névjegyzékre kerülni?

Minden naptári évben (január 1-je és december 31-e között) egy alkalommal lehet a rendelet mellékletét képező nyomtatványon bérbevételi ajánlatot benyújtani, kizárólag két típusú lakásra a Havanna-lakótelepen. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások – 28, 35, 53, 60 és 71 négyzetméter alapterületű típuslakások – döntő többsége ezen a lakótelepen található.

Az ajánlat benyújtását megelőzően – ellentétben a pályázattal – nem áll még rendelkezésre konkrét, megtekinthető lakáscím, de a nehéz körülmények között élő családok számára lehetőség nyílik arra, hogy a típuslakások alapvető jellemzőit ismerve beadják az ajánlatukat.

Az önkormányzat a lakásjuttatási névjegyzéket minden év első harmadában állítja össze, elbírálva az előző évben benyújtott ajánlatokat. A különböző alapterületű típuslakásokra külön-külön névjegyzékben rangsoroljuk az érvényes bérbevételi ajánlatot benyújtó személyeket, családokat.

Mi történik a névjegyzék felállítását követően?

Az önkormányzat a Havanna-lakótelepen található üres, megüresedő vagy újonnan önkormányzati tulajdonba kerülő lakások esetében a névjegyzék alapján folyamatosan biztosítja a mielőbbi bérbevétel lehetőségét.

A konkrét lakás megtekintésére, valamint a feltételek ellenőrzését követően a szerződéskötésre az adott típuslakásra vonatkozó névjegyzék első helyén álló ajánlattevő kap lehetőséget. Abban az esetben, ha a lakásbérleti szerződés megkötése mégsem történik meg, az adott lakástípusra megállapított névjegyzéken szereplő következő ajánlattevő kap lehetőséget a lakásbérletre.

Az új rendszer bevezetésével az önkormányzatnak az az elsődleges célja, hogy a megüresedett, kiadható állapotban lévő lakásokat – figyelembe véve a szociális szempontokat is – mielőbb bérbe tudja adni. Az önkormányzat rendeletében meghatározott eljárásrend és a mindenki számára megismerhető szempontrendszer garantálja, hogy a szociális bérlakások azoknak a családoknak nyújtsanak hosszabb távú megoldást, amelyek életkörülményei és szociális helyzete miatt indokolt az önkormányzati támogatás ezen formája.

Forrás: tovabb18.hu, szerző: 

Kép: