A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát (természetes személyeknél az adóazonosító jelet), amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát – írja honlapján a NAV.

A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is.

A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 265. § (1) bekezdése].

A jogszabály [Art. 265. § (1) bekezdése] 2023.szeptember 12-től hatályos rendelkezése szerint a közzétételnek nem feltétele a jogsértést megállapító közigazgatási vagy bírósági határozat végrehajthatóvá válása, elegendő annak véglegessé válása.

A fentieknek megfelelően a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók jogszabály változás

  • előtti feltételek szerinti listája itt,
  • utáni feltételek szerint listája itt

érhető el.

A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének [Art. 265. § (2) bekezdése].

Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

  • foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
  • a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,
  • végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban

bírsággal sújtott [a foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. kormányrendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja].

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listája itt érhető el – áll a nav.gov.hu-n.

Forrás

Hirmagazin.eu