Mátyás király, Magyarország egyik legjelentősebb uralkodója, a Szent Koronát 1463-ban vásárolta vissza III. Frigyestől, a Német-római Birodalom császárától. A történelmi esemény részletei és feltételei több szempontból is érdekesek és fontosak.

A visszavásárlás előzményei

A Szent Korona Magyarország legfontosabb királyi jelvénye, amely a magyar államiság és királyi hatalom szimbóluma volt. A koronát 1440-ben, V. László születésekor, Erzsébet királyné, I. Ulászló ellenjelöltjének anyja, ellopatta és a Habsburgokhoz menekítette. Az ekkor még csecsemő Lászlót 1445-ben magyar királlyá koronázták, majd gyámsága alatt állt egészen fiatal koráig, amikor III. Frigyes őrizetére bízta a koronát.

A visszavásárlás feltételei

Mátyás király hatalomra kerülésekor céljául tűzte ki, hogy visszaszerzi a koronát, ezzel is erősítve saját legitimációját és hatalmát. Az 1463-as bécsújhelyi szerződésben rögzítették a korona visszaszerzésének feltételeit, melyek a következők voltak:

  1. Váltságdíj: Mátyás királynak 80,000 aranyforintot kellett fizetnie III. Frigyesnek a korona visszaszolgáltatásáért. Ez az összeg mai értéken több milliárd forintot jelent, tekintve az arany akkori és jelenlegi értékét.
  2. Szövetség és támogatás: Az egyezmény értelmében Mátyás király elismerte III. Frigyes császár jogait és szövetségre lépett vele, ami politikailag is fontos volt a Habsburg-ház számára.
  3. Utódlási jogok: Az egyezmény tartalmazta azt a kitételt is, hogy ha Mátyás király utód nélkül halna meg, a magyar trón és a Szent Korona III. Frigyesre és utódaira szálljon.

Történelmi jelentősége

A korona visszaszerzése hatalmas politikai és szimbolikus siker volt Mátyás számára. Ezzel nemcsak a saját hatalmát erősítette meg, hanem Magyarország függetlenségét és szuverenitását is biztosította a Habsburgokkal szemben. A koronázásra Székesfehérváron került sor, és Mátyás hivatalosan is Magyarország királyává vált, ami megerősítette pozícióját mind bel- mind külpolitikai téren.

Érdekességek és hatások

  • Gazdasági hatás: A hatalmas váltságdíj kifizetése komoly anyagi terhet jelentett az ország számára, de hosszú távon a korona visszaszerzése hozzájárult a stabilitás és a királyi hatalom megszilárdulásához.
  • Politikai manőverek: Mátyás politikai zsenialitását mutatja, hogy sikerült a Habsburgokkal olyan szerződést kötnie, amely ideiglenesen biztosította a békét és stabilizálta hatalmát Magyarországon.

Összességében Mátyás király sikeres tárgyalásai és a Szent Korona visszaszerzése jelentős mérföldkő volt a magyar történelemben. Ez az esemény nemcsak Mátyás uralkodói legitimitását erősítette meg, hanem hozzájárult Magyarország középkori politikai és kulturális fejlődéséhez is.
#szentkorona#tiktok#hirmagazin#történelem#mátyáskirály#miavéleményed,

Hirmagazin.eu