22.2 C
Budapest
2022. augusztus. 11. csütörtök

Utazók figyelmébe ajánljuk a változásokat! / Information on general rules of border crossing

Dátum:

Megosztás:

Ez a hír már több, mint egy éves, így elképzelhető, hogy a tartalma már nem releváns, esetleg a képek már törlésre kerültek!

ORFK Kommunikációs Szolgálat: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól…

Korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól függetlenül:

 • a teherforgalomban történő határátlépés során,
 • a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati, a hajós szolgálati útlevéllel belépésre jelentkező személyek,
 • a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából belépésre jelentkező személyek (a hivatalos célt okirattal igazolni kell),
 • aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

A COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok zöld (alacsony fertőzöttség), sárga (kevésbé súlyos fertőzöttség) és piros (súlyos fertőzöttség) színnel kerülnek besorolásra, az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok listáját. Azok az országok, amelyek a határozatban nem kerültek besorolásra, zöld jelzéssel besorolt országnak minősülnek. Lásd: térkép

Magyar állampolgár határátlépése

 1. A külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban a zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.
 2. sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, ha az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

A magyar állampolgárral egy tekintet alá esik:

– a magyar állampolgár családtagja;

– Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult személy és családtagja (ez a jogát okmánnyal kell igazolni);

 • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. (ezzel egyenértékű a D típusú vízum).

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők határátlépése

 1. Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ha a Magyarország területén tartózkodó személy a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.
 2. Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban sárga jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
 3. Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a piros jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be.

Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a belépésre jelentkező személy a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket a járványügyi hatóság veszi nyilvántartásba. A hatósági házi karantén elrendelése alóli felmentésreaz elrendelt karantén feloldására a Rendőrség nem jogosult, azt csak a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti.

Az agrárágazatban dolgozók határátlépése

A Magyarországgal szomszédos államból az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az ágazati dolgozók csoportos határátlépésére valamennyi ukrán, román és szerb határátkelőhelyen lehetőség van.

A munkáltató a tervezett határátlépés előtt legalább 48 órával köteles megküldeni az illetékes határrendészeti kirendeltség elektronikus levelezési címére a 341/2020. Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adattartalommal összeállított és cégszerű aláírásával hitelesített kimutatást.

A magyar-szerb határszakaszon:

Szeged Határrendészeti Kirendeltség – [email protected]

Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség – [email protected]

Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség – [email protected]

Kelebia Határrendészeti Kirendeltség – [email protected]

A magyar-román határszakaszon:

Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Nagylak Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Battonya Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Gyula Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Létavértes Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Csenger Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

A magyar-ukrán határszakaszon:

Záhony Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Barabás Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Kölcse Határrendészeti Kirendeltség [email protected]

Korlátozott sávban történő határátlépés

sárga és piros jelzéssel besorolt Magyarországgal szomszédos országok állampolgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül kötelesek tartózkodni, és kötelesek Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, valamint sportszakemberekre vonatkozó rendelkezések

sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt – Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

A magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező versenyengedéllyel rendelkező sportoló, sportszakember, valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy, illetve a  Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportrendezvény esetében a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy a sárga vagy a  piros jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére akkor léphet be, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a  szervezetében a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Information on general rules of border crossing

The following categories can enter Hungary without being subject to restrictions:

 • those crossing the border in freight traffic,
 • persons holding diplomatic or a diplomatic service passport or a service passport for seamen,
 • persons reporting to entry holding a private passport or other travel document for the purpose of official visit (the purpose of official visit shall be proved with documents),
 • those providing satisfactory proof while entering Hungary that they have undergone COVID-19 infection within 6 months prior to reporting to entry.

Based on their current level of infection, countries are classified into three groups being green (low infection level), yellow (less serious infection level) and red (severe infection level); the list of countries marked yellow and red shall be published in a decision of the Chief Medical Officer. Countries not marked in the above decision shall belong to the green category. Annex: 38th issue of the Official Gazette.

Border crossing regulations for Hungarian citizens

 1. Hungarian citizens and their family members not bearing Hungarian citizenship (hereinafter together: Hungarian citizens) arriving in passenger traffic from a country marked green can enter Hungary without restrictions.
 2. Hungarian citizens arriving from the territory of a country marked yellow or red shall undergo a medical check.

In case of a Hungarian citizen, should a medical check reveal the suspicion of infection, the person concerned would be accommodated in a quarantine designated by the epidemiological authority or – should it not pose an epidemiological risk – in mandatory home quarantine.

In case of a Hungarian citizen, should a medical check not reveal the suspicion of infection and if the person has a home address or residence in Hungary, (s)he will be placed into mandatory home quarantine for 14 days, while in the absence of home address or residence in Hungary, in a quarantine designated by the epidemiological authority.

Persons entitled to the same rights as Hungarian citizens are:

– family members of a Hungarian citizen;

– Persons entitled to permanent residence in Hungary and their family members (such a right must be certified by a document);

 • – persons holding a valid residence permit issued by the aliens policing authority allowing for the residence in Hungary for a duration exceeding 90 days and presents this document upon entry (“D” type visa is equivalent).

Border crossing of persons not holding a Hungarian citizenship

 1. Foreign citizens arriving from abroad from a country marked green can enter without being subject to restrictions. Should persons residing in Hungary detect signs of infection within 14 days following their entrance, they would be forbidden to leave their place of residence and would be obliged to contact the epidemiological authority out of turn.
 2. Foreign citizens arriving from abroad from a country marked yellow shall undergo a medical check upon entry. Those considered suspectedly infected in the course of the medical check cannot be allowed to enter Hungary. Those not considered suspectedly infected in the course of the medical check will be placed in a quarantine designated by the epidemiological authority or in a mandatory home quarantine.
 3. Foreign citizens arriving to Hungary in passenger traffic from abroad, from a country marked red, cannot enter Hungary.

No epidemiological monitoring is needed if the person proves with a document issued in English or Hungarian that (s)he has undergone a molecular biological tests (SARS-CoV-2 tests) within 5 days prior to reporting to entry that meets healthcare professional criteria and was conducted on two occasions in an interval exceeding 48 hours, and such tests did not reveal SARS-CoV-2 coronavirus in his/her body.

 

Persons placed in designated quarantine or mandatory home quarantine will be registered by the epidemiological authority. The police has no powers to give exemptions from mandatory home quarantine or quarantine ordered, it can only be granted by the competent epidemiological authority issuing the decision.

Border crossing of persons employed in the agricultural sector

In order to ensure manpower for the agricultural sector, the group border crossing of employees of the sector can take place at all Ukrainian, Romanian and Serbian border crossing points.

The employer is obliged to submit the list including data specified by Article 13 (4) a) of Government Decree No. 341 of 2020 and authenticated with a proper signature to the electronic mailing address of the competent border policing station at least 48 hours prior to the planned border crossing.

At the Hungarian-Serbian border section:

Szeged border policing station – [email protected]

Bácsalmás border policing station – [email protected]

Hercegszántó border policing station – [email protected]

Kelebia border policing station – [email protected]

 

At the Hungarian-Romanian border section:

Kiszombor border policing station [email protected]

Nagylak border policing station [email protected]

Battonya border policing station [email protected]

Gyula border policing station [email protected]

Kötegyán border policing station [email protected]

Biharkeresztes border policing station [email protected]

Létavértes border policing station [email protected]

Nyírábrány border policing station [email protected]

Nyírbátor border policing station [email protected]

Csenger border policing station [email protected]

 

At the Hungarian-Ukrainian border section:

Záhony border policing station [email protected]

Barabás border policing station [email protected]

Beregsurány border policing station [email protected]

Kölcse border policing station [email protected]

Border crossing in a limited area

Citizens of neighbouring countries of Hungary marked yellow or red may enter Hungary within a zone of 30 kilometers counted from the state border for a duration up to 24 hours. Such persons are obliged to stay within the zone of 30 kilometers counted from the state border and to leave the territory of Hungary within 24 hours counted from their entry.

Provisions relating to international sports events, athletes and sports professionals

Participants of an international sports event held in Hungary arriving from a country marked yellow or red can enter Hungary without restrictions, not including spectators.

Athletes with an athletes’ licence arriving upon the invitation of a Hungarian sports organization or national sports association, sports professionalspersons participating in carrying out a sports event and persons holding a nominative invitation letter issued by the official organizer of the sports event to be held in Hungary can only enter Hungary from a country marked yellow or red if they prove with a document issued in English or Hungarian that they have undergone a molecular biological tests (SARS-CoV-2 tests) within 5 days prior to reporting to entry that meets healthcare professional criteria and was conducted on two occasions in an interval exceeding 48 hours, and such tests did not reveal SARS-CoV-2 coronavirus in their bodies.

Kapcsolódó oldalak:

Information on general rules of border crossing

Humanitárius korridor

Méltányossági kérelem Magyarországra történő beutazáshoz

Appeal against the decision on assessing the request to enter Hungary

Hirdetés

Kommentelési- és moderálási irányelvünk

Kommentelési- és moderálási irányelveink:

Az álláspontok, olvasói vélemények, kommentek, nem a Hirmagazin.eu Online Média álláspontját tükrözik.

Médiánk pro- és kontra elven működik, a megfogalmazott cikkek, azok tartalma szerint napvilágot láthatnak mindennemű vélemények.

Kérjük tartózkodj az olyan értékelések elhelyezésétől, melyek:

- sértő, vagy oda nem illő tartalmat;

- személyeskedő, és/vagy rágalmazó tartalmat jelenítenek meg!

A hozzászólókkal szemben támasztott alapvető követelmény - a tiltott tartalmú kommentektől való tartózkodáson kívül - a kulturált viselkedés, valamint mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Magyarul: Ha csúnyán beszélsz, rágalmazol, sértegetsz bárkit vagy médiákat, közösségi médiákat, a Google és/vagy a Facebook, Twitter letilt x időre, de olyat is hallottunk már, hogy kitilt örökre. Ezektől óvakodj, viszont ha van véleményed, és az más, mint a többi olvasói vélemény, nyugodtan mondd el, írd le, mi örülünk minden véleménynek. Ettől (is) sajtó a sajtó.

Nekünk fontos a Te véleményed, mert fontos vagy nekünk Te magad is!

Köszönjük, további jó olvasást, informálódást és kellemes időtöltést
kívánunk:

Hirmagazin.eu Online Média szerkesztősége

onixmedia
securiton-tűzvédelem

Kapcsolódó hírek

Volodimir Zelenszkij ismét nagyot kér a nyugati országoktól, Moszkva reagált

Az orosz turisták kitiltását kéri az ukrán elnök: egy ilyen korlátozás a jelenlegi szankcióknál sokkal hatékonyabb lehetne, amelyek...

Gyurcsány Ferenc: végetek van

Egy vélhetően a kormánynak címzett bejegyzéssel jelentkezett a DK-elnöke szerda délelőtt a közösségi oldalán. „Ilyen, amikor dől. Amikor már...

A Mol letette a pénzt az ukrán szakaszért, újraindul az olaj a Barátságon

A magyar társaság egyeztetett mind az ukrán, mind az orosz féllel. A tranzitdíj többé nem vitaalap. A Mol egyeztetést...

Este katonai konvoj indult az ország belsejébe Hegyeshalom felől

Szerda este hét és tíz óra között katonai menetoszlop közlekedett a hegyeshalmi határátkelőhely - M1-es autópálya, 67-es számú...
facebook