26.6 C
Budapest
2022. május. 21. szombat

Címke: úszóháború

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál. Eldurvult az úszósportban zajló hatalmi harc. Az olimpiai és világbajnokok nem hagyják, hogy sarokba...

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta? Ta­valy még sen­kit nem za­vart a ka­rá­csony előtti ver­seny­döm­ping. Olajat öntött a tűzre közleményével a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet. A...

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Kia­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek? Hosszú Katinka és Shane Tusup tavaly indított úszóklubja, az...

Mélyütés Gyárfásnak: hadba szállt ellene az első rangos sportvezető is

Már nem csak az úszó­sztá­rok tá­mad­ják a szö­vet­ség ve­zé­rét. Po­li­ti­kai szin­ten is jegy­zett szak­em­ber állt ki Hosszú Ka­tin­káék mel­lett. Jelentős erősítést kaptak a honi úszószövetség...

Hosszú vs. Gyárfás: új fejezet a háborúskodásban!

For­du­ló­pont az úszó­vi­szály­ban? Vagy újabb vak­lárma? To­vábbi kér­dé­se­ket vet föl az úszó­ve­zér kö­ze­le­dése. Az új olimpiai ciklussal új alapokra helyezné a Hosszú Katinkáékkal való kapcsolatát...