4.1 C
Budapest
2022. november. 27. vasárnap

Címke: terrorfenygetettség

Gépfegyveres katonák védik egészen januárig a karácsonyi vásárt Budapesten!

To­vábbra is ér­vény­ben van, és marad is a har­mad­fokú ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség Ma­gyar­or­szá­gon. Meg kell ta­nul­nunk együtt élni a fegy­ve­res ka­to­nák tö­me­gé­vel. Maradnak a szigorú biztonsági óvintézkedések...