19.2 C
Budapest
2023. szeptember. 23. szombat

Címke: repülő csészealj

Roncsokat fotózott a Marson a NASA marshelikoptere, az Ingenuity.. – kép

Repülő csészealj maradványaira emlékeztető roncsokat fotózott a NASA marshelikoptere, az Ingenuity. A felvételen természetesen nem idegen jármű, hanem a Perseverance marsjáró védőburkolata és az ahhoz...

Lezuhant UFÓ-t kaparintott meg az amerikai hadsereg Szíriában! – VIDEÓ

El­ké­pesztő videó buk­kant fel és kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten. Esze­rint egy le­zu­hant re­pülő csé­sze­al­jat ta­lál­tak Szí­ri­á­ban, amit ame­ri­kai harci he­li­kop­ter szál­lí­tott el si­etve. A...

Legyorsulta a vadászgépeket a rejtélyes UFÓ! – VIDEÓ

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték. Már az is elég lát­vá­nyos, ami­kor két szu­per­szo­ni­kus va­dász­gép be­gyor­sít, de ha...

Földönkívüliek raboltak el egy katonai szállítóhelikoptert! – VIDEÓ

Egy hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ter­jed az in­ter­ne­ten, amin egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy egy­sze­rűen be­ke­be­lezi a dup­la­ro­to­ros ka­to­nai szál­lí­tó­he­li­kop­tert az uta­sa­i­val együtt, majd el­szá­guld... A videón látható,...

Elképesztő felvételek: Bevideóztak egy ufó pilótafülkéjébe! – VIDEÓ

A Tö­rök­or­szágba éve­ken ke­resz­tül vissza­térő re­pülő csé­sze­alj­ról annyi videó ké­szült, amennyi még egyet­len ilyen szer­ke­zet­ről sem. Rá­adá­sul né­me­lyik fel­vé­te­len egye­ne­sen be­lát­ha­tunk a pi­ló­ta­fül­kébe is,...

Ufó lebegett egy katonai helikopter mellett – kiszivárgott a videó!

A Csen­des-óce­á­non, Ha­waii kö­ze­lé­ben fur­csa, ko­rong alakú azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgyra let­tek fi­gyel­me­sek egy ame­ri­kai he­li­kop­ter-anya­ha­jó­ról. A ta­lál­ko­zás­ról ké­szült exk­lu­zív, tit­kos videó va­la­hogy ki­szi­vár­gott, és...