28 C
Budapest
2022. július. 5. kedd

Címke: papirusz

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A maga 4500 évé­vel a leg­ré­gibb lé­tező egyip­tomi kéz­irat. A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza... Akik abban reménykedtek, hogy idegen lények,...

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban. Sok min­den ki­de­rül be­lő­lük... A 4500 éves, Kheopsz király idejéből származó, havi jelentéseket tartalmazó...
banner

facebook