10.9 C
Budapest
2023. március. 26. vasárnap

Címke: lények

Ennek a videónak léteznie sem lenne szabad – most mégis megnézheted…

Bár a tudósok váltig állítják, hogy az idegenekkel még nem sikerült felvennünk a kapcsolatot, egyre több videó bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Szerintük ezek a...

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben – VIDEÓ

Egy új-zél­andi csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él, mert ál­lí­tá­suk sze­rint olyan ide­gen en­ti­tá­sok rep­ked­nek a házuk körül, ame­lyek lát­ha­tat­lanná is ké­pe­sek válni... Eddig...

Egy atomfizikus állítja: Láthatatlan entitások élnek a Föld légkörében – VIDEÓ

Ha már egy atomfi­zi­kus is olyas­mit állít, ami szembe megy az el­fo­ga­dott tu­do­má­nyos né­ze­tek­kel, akkor ott va­lami igen ér­de­kes dolog lehet a hát­tér­ben. Vagy...

Bizarr lelet: Ufók és idegen lények egy 10 ezer éves barlangrajzon?

A leg­újabb tech­no­ló­gia se­gít­sé­gé­vel a ku­ta­tók ké­pe­sek vol­tak meg­ha­tá­rozni a korát egy bi­zarr, ősi bar­lang­rajz­nak In­di­á­ban, ame­lyen fel­te­he­tően ide­gen lé­nye­ket és jár­mű­vü­ket pró­bál­ták meg­örö­kí­teni...

Lények, amiknek eredetét senki nem ismeri!

Vajon csak átverés, vagy ezek tényleg léteznek? Mi sem hittünk a szemünknek, és valószínűleg te sem fogsz! Olyan hihetetlenek a következő videóban szereplő képek, hogy...