14.7 C
Budapest
2022. szeptember. 25. vasárnap

Címke: google earth

Hogy mi? Egy férfi azt állítja, megtalálta az űrlények titkos búvóhelyét a Földön

Megtalálta a földönkívüliek földalatti bázisának bejáratát - ezt állítja Scott Waring ufóvadász, aki a Google Earth segítségével kémlelte a Földet évek óta. A férfi azt...

Különös fotókra bukkant egy tudós a Google Earth-ben: még őt is meglepte a látvány

Egyes földi helyszínek annyira csodálatosak, hogy még az avatott szemet is gyönyörködtetik. google-earth   A Google Earth szolgáltatásnak köszönhetően bárki ellátogathat olyan vidékekre - persze virtuálisan -,...

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó keresés zárulhat le, rejtélyes fotókra bukkantak a Google Earth segítségével! Elképesztő kijelentéssel rukkolt elő a tapasztalt roncsszakértő, Peter McMahon. A kutató azt...

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Föl­dünk 70 szá­za­lé­kát víz bo­rítja. Bár a mű­hold­ja­ink már ezt is fel­tér­ké­pez­ték, mégis mind­un­ta­lan ér­de­kes dol­gokra buk­kan­hat, aki veszi a fá­radt­sá­got, hogy tü­ze­te­seb­ben át­vizs­gál­jon...

Újabb rejtélyes építményre bukkantak az óceán mélyén! – VIDEÓ

Tit­kos hi­deg­há­bo­rús ten­ger­alatt­járó tá­masz­pont? Kő­kori me­ga­li­ti­kus épít­mény? Ide­ge­nek rej­tett bá­zisa? Szinte bármi lehet az a kü­lö­nös épít­mény, ame­lyet a Go­ogle Earth mű­hol­das tér­ké­pé­vel fe­dez­tek...

Nézd meg te is a lezuhant repülő csészealjat a Google Earth-on! – VIDEÓ

Ari­zo­nai és a Me­xikó ha­tá­rá­nál, a semmi kö­ze­pén egy ha­tal­mas, fe­kete tárgy hever, ami el­vi­leg sem­mire sem ha­son­lít. Vagy talán va­la­mire mégis.... Meglepő felvétel kering...