28.3 C
Budapest
2022. augusztus. 11. csütörtök

Címke: giccsadó

Jön a giccsadó! Átalakul Óbuda?

Meg­sza­vazta a har­ma­dik ke­rü­leti ön­kor­mány­zat a te­le­pü­lés­kép-vé­delmi te­le­pü­lési adó­ról szóló ren­de­le­tet, vagy ahogy min­denki hívja, a giccs­adót. Áp­ri­lis­tól akár évi fél­mil­liót is fi­zet­het, aki­nek...

facebook