13 C
Budapest
2022. október. 1. szombat

Őcsény az újkorban

Dátum:

Megosztás:

Ez a hír már több, mint egy éves, így elképzelhető, hogy a tartalma már nem releváns, esetleg a képek már törlésre kerültek!

1864-ben Pesti számára írt jelentésben Őcsény területe 11 364 hold (kat. holdban), lakóinak száma 2178, „kik az árvizes évek elmultával mindig több és rétet alakítanak művelő földdé . . .” (Pesty).

Ebben az időben a Sárköz kiszárítása rohamosan haladt előre. 1784-ben Pataki József számításai szerint a Sárköz területének 2I%-a volt vizenyős, 21%-a erdő; 23%-a rét és legelő és csak 25%-a szántó. A lecsapolások és szabályozások eredményeként 1895-ben már 53%-a szántóföld, 22%-a rét és legelő, 9%-a erdő; 6%-a nem termő és 2%-a nádas terület. Ezen belül Őcsény szántói 1855. és 1895. között ötszörösére, pontosan 1428 kh-ró1 6030 kh-ra nőtt. A rétek területe kevésbé változott, 2146 kh-ról 1684 kh-ra csökkent. Valószínű az 1855-56-ban rétként felmért területek 1895-re mind szántókká lettek, helyettük nádas és adómentes területekből alakítottak ki újabb réteket. A nádasok 507 kh-ról 39 kh-ra fogytak. Csökkent az erdők (1435 kh-ról 256 kh-ra) és a legelők (2444 kh­ról 1168 kh-ra) területe is. Őcsény határa 1895-ben 11 440 kh volt.

Őcsény az úrbéri elkülönözéskor bőven kapott földet, legalábbis a telkekre, a volt zsellérek rosszabbul jártak. Végrehajtása nagyjából megegyezett a decsivel.

Maga Őcsény falu az emlékezetes 1817-es nagy tűzvészig rendezetlen halmazfalu volt. A település formájáról és építkezéséről Kovách Aladár adott az egész Sárközre is érvényes képet.

„A tolnamegyei Sárközben (Őcsény, Decs, Pilis, Alsónyék, Báta) ezelőtt mintegy 30-40 évvel általában nádsövényes tapasztott házak voltak s a kerítés karók közé fonott sövény volt. A sövénykarók magasabban állottak, mint a fonás. Életük delén lévő férfiak és asszonyok mondják, hogy ezelőtt 30-40 évvel, vagyis gyermekkorukban még igen sok lófejet lehetett látni a sövény karókra tűzve, úgy hogy ha az utczasoron végig nézett az ember, jobb és bal felől két sor lófejet láthatott; alig volt egy-két ház, melynek sövényén két-három lófej – az utczára fordítva – ne lett volna; ezek éveken át ott maradtak, míg maguktól le nem estek.

Az öregek pedig mondják, hogy a közsövényekre is aggatták a lófejeket. A közsövényes idő pedig ezelőtt ötven évvel volt, a midőn a Sárközben utczák még nem voltak; mivel az egész Sárköz területe az év legnagyobb részében vízzel volt borítva, ezen vízközi helyzetnél fogva egyes magasabb dombokon építkeztek a régiek, úgy hogy egy-egy szárazabb területen 3-10 házcsoport volt együtt; távolabb ismét egy házcsoport: A házak az udvartér közepén állottak s a szomszédokat közsövény választotta el egymástól, a házak így körül voltak véve sövénnyel s azokat körül lehetett járni; egyik ház udvarából a másikba is be lehetett jutni, vagyis a szélről levő ház udvartere esetleg két ház bejárója is volt; a szélső házak is be lévén kerítve, az egész házcsoport tehát sövénykerítések közt állott. Ha már most elképzeljük azt a primitív építkezési módot: itt 5-6, amott 8-10 házcsoporttal, köröskörül lófejes sövényekkel, bizony eléggé ősi kép tárul elénk, s ez nem is régen – ezelőtt ötven évvel – még így volt; az utczákat az osztrák telekkönyvi rendszer és adókataszter behozatalakor rendezték, s ekkor kerültek a lófejek az utczasorra.” (1818)

A régi Sárközben a kisvizek és a rövid ideig tartó áradások a természetadta keretek között jól beleillettek az akkori gazdálkodási rendszerbe: dúsították a legelőket, szaporították a halállományt. A két-három évente megismétlődő nagyobb -áradások azonban komoly károkat okoztak. így pl. 1815. év derekán „. . . úgy annyira kijött a Duna árvize, hogy a Ötsényi Szőlő Hegyaljai búza földektől fogva sehol semmi száraz nem találtatott az öreg Dunáig. Ez az árvíz a kilső földeken felette sok kárt tett a búzákban, de mégis kiaratták a vízből csónakról”. Ugyanez év augusztusában: „Az ötsényi templom oldalán némely házak vízben voltak, a Decs felé vezető úton térdig való magas víz volt, s egyetlen dűlőt kivéve odaveszett az egész kukoricatermés.” Az áradások egyre komolyabban akadályozták a termelés fejlődését, és pl. 1850-1876 között minden második-harmadik évben visszavetették a mezőgazdaságot. Egy verselő krónikás 1853-ról írja:

Nem sejtettem akkor még veszedelemről,

Hogy még éh ínség is következzék ebből.

Pedig képzelhető, hogy az következett,

Midőn mind termés, mind jószág tönkre ment.

A jobbágykorban a török alatt elvadult vizekkel nem tudtak megbirkózni: a Sárvíz áradásai 5,5-7,5 km szélességben 76 254 ho1dat, a Duna áradásai pedig kisvíznél 17 000, nagyobbnál 60 000 holdat öntöttek el. A földbirtokosok nem akartak nagyobb áldozatot hozni, a parasztság pedig ragaszkodott régi életformájához, az ármentesítésnek még a gondolatára is tiltakozott.

A lakosság ellenzése dacára elkezdték a Sió párhuzamos medrének, egy félreszorító csatornának kiépítését, de a mederrendezés csak 1811-1835 között készült el. A mellékfolyók szabályozása után került sor a Nagy-Dunára: 1854-ben átvágták a talpasi Duna-ágat, a Sárvíz torkolatát Bátáról Szekszárd fölé he­lyezték át, ezzel Sárköz vízmentessé vált. A Bogyiszló-Báta közti többi Duna-kanyar átvágása, a lecsapoló csatornák, a töltések 1876-ra sorra elkészültek.

Az ármentesítések után Sárköz gazdasági élete rohamos gyorsasággal alakult át. Báta kivételével a halászat csaknem teljesen megszűnt; a Dunán űzték tovább a hivatásos halászok, és a lakosság kis szerszámokkal csak alkalmilag folytatott orvhalászatot. A legeltető állattartást az istállózó váltotta fel, az új állatfajták kiszorították a régieket. Takarmánynövényeket termeltek számukra, és a sertést makkoltatás helyett kukoricával hizlalták. A szőlő jelentősége azonban megmaradt.

A vagyon elaprózódásától való félelem, az elért életszínvonal görcsös féltése következtében már a XVIII. század második felében megjelenik a hírhedt egyke. Az egyke az itteni emberek megátalkodott anyagiasságából ered, a tehetős parasztság úrhatnámságából, amely nem akarta azt, hogy utódai között a föld megoszoljék, és gyermekei és unokái esetleg valamivel rosszabb sorba kerüljenek.

Az egyke a sárközi parasztság általános betegségévé vált, nem egészen egy évszázad alatt csaknem akkora pusztítást végzett, mint a 250 éves török uralom: az 1940-es években a száz évvel azelőtti törzslakosságnak már csak 30-35 %-a élt, a többi bevándorlókból került ki.

A törzslakosság idővel tért vesztett a termelésben, az eladásra kerülő földeket szegénysorsú magyarok, vagy németek vették meg. Amilyen mértékben fogyott Sárköz régi lakossága, olyan ütemben fokozódott a szegények bevándorlása. Az 1880-as években Őcsény lakossága egy évtized leforgása alatt 2640-ről 3734-re növekedett. A jövevények 30-40 %-a Tolna megyéből, a többi távolabbi területekről származott. A szegények nagyobb része katolikus vallású volt, így a népességcsere a vallásfelekezetek arányának eltolódásán is lemérhető: a katolikusok Decsen, Őcsényben és Sárpilisen már 1920-ban, Alsónyéken pedig 1930-ban kerültek többségbe.

A II. világháború után Sárköz életében is döntő fordulat következett be. 1945-ben először itt is a legjelentősebb nagybirtokokat – többek között a Mária Terézia-féle vallási alapítványt – osztották fel. E térségen belül a régi paraszti életforma leginkább Őcsényben maradt fenn; 12000 holdas határából még 1959-ben is mindössze 190 holdon folyt társas gazdálkodás.

Őcsény korábbi elzártságának köszönhetően sajátos és gazdag népviselete, népszokásai és népművészete alakult ki. Még aktívak a csipkekészítő, rojtozó, sárközi régi babakészítő, kézi szövő, pártakészítő, gyöngyfűző mesterséggel foglalkozó asszonyok. A néptánc tanítása szerepel az iskolás gyermekek órarendjében. Az őcsényi repülőtér hazai és nemzetközi találkozók (hőlégballon, vitorlázó repülő, motoros repülő, sárkányrepülő), valamint ejtőernyős versenyek házigazdája.

Forrás: www.ocseny.hu

Cím: Fő u. 35.
Tel: +36 (74) 496-872
E-mail: [email protected]
Web: www.ocseny.hu

Hirdetés

Kommentelési- és moderálási irányelvünk

Kommentelési- és moderálási irányelveink:

Az álláspontok, olvasói vélemények, kommentek, nem a Hirmagazin.eu Online Média álláspontját tükrözik.

Médiánk pro- és kontra elven működik, a megfogalmazott cikkek, azok tartalma szerint napvilágot láthatnak mindennemű vélemények.

Kérjük tartózkodj az olyan értékelések elhelyezésétől, melyek:

- sértő, vagy oda nem illő tartalmat;

- személyeskedő, és/vagy rágalmazó tartalmat jelenítenek meg!

A hozzászólókkal szemben támasztott alapvető követelmény - a tiltott tartalmú kommentektől való tartózkodáson kívül - a kulturált viselkedés, valamint mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Magyarul: Ha csúnyán beszélsz, rágalmazol, sértegetsz bárkit vagy médiákat, közösségi médiákat, a Google és/vagy a Facebook, Twitter letilt x időre, de olyat is hallottunk már, hogy kitilt örökre. Ezektől óvakodj, viszont ha van véleményed, és az más, mint a többi olvasói vélemény, nyugodtan mondd el, írd le, mi örülünk minden véleménynek. Ettől (is) sajtó a sajtó.

Nekünk fontos a Te véleményed, mert fontos vagy nekünk Te magad is!

Köszönjük, további jó olvasást, informálódást és kellemes időtöltést
kívánunk:

Hirmagazin.eu Online Média szerkesztősége

onixmedia

Kapcsolódó hírek

Putyin az ukránokra küldi a világ legbrutálisabb harcosát: a másfélmázsás legenda beáll a hadseregbe

Igazi politikai nagyágyút, az ökölvívás nehézsúlyú orosz világbajnokát is besorozza Oroszország katonának az Ukrajna ellen vívott háborúban. A boksztörténelem...

Ilyen még nem volt, közvetlen közelről lőtte egymást a harcban álló két fél – videó

21. századi tankcsata: közvetlen közelről lőtték egymást az oroszok és az ukránok https://twitter.com/i/status/1575267764805070848 Twitter, mandiner Hirmagazin.eu

Bagdad bekérette Irán nagykövetét a halálos áldozatokkal járó iráni dróntámadások miatt

Az iraki külügyminisztérium közleménye szerint bűncselekmény történt, mert a halálos áldozatok között polgári személyek is voltak. A legfrissebb hírek...

Kunhalmi: Ha a Fidesz azt hiszi, hogy ettől több gyermek fog születni, akkor téved!

Az MSZP-s politikus a szülészetek rendbetételét követelte a kormánytól. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán tüntetést szervezett több, az...