Home Főhírek Belföldi hírek Az NVB iránymutatásokat ad ki a népszavazási aláírásgyűjtésekkel kapcsolatban

Az NVB iránymutatásokat ad ki a népszavazási aláírásgyűjtésekkel kapcsolatban

0

forrás: MTI

Iránymutatásokat ad ki a népszavazási kérdések aláírásgyűjtésének és azok ellenőrzéseinek egyes kérdéseiről a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), a testület erről pénteki ülésén döntött. A Nemzeti Választási Bizottsághoz Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke fordult három jogértelmezési kérdéssel, az NVB pedig úgy döntött, indokolt a kérdésekben az iránymutatások kiadása, ezek általános vitáját a testület le is folytatta pénteken.

Pálffy Ilona azzal a jogértelmezési kérdéssel fordult az NVB-hez, hogy amennyiben valaki, aki több kérdésben is gyűjt aláírásokat, egyszerre adja le az íveket, és az ellenőrzés során az NVI összekeveredett íveket talál, az azokon lévő aláírásokat elfogadhatja-e érvényesnek vagy érvénytelennek kell nyilvánítania a rossz „csomagban” szereplő íveken lévő aláírásokat.

Patyi András, a testület elnöke amellett érvelt, hogy a választói akarat akkor érvényesül leginkább, ha az azonos gyűjtő által egyszerre behozott ívek ellenőrzése során a véletlenül összekeveredett íveket az NVI „átcsoportosítja” a megfelelő kérdéshez és nem tekintik érvénytelennek a máshová keveredett íveket. A különböző gyűjtő által, vagy a különböző időpontokban leadott íveknél a keveredés azonban érvénytelenséget idéz elő.

A bizottság az iránymutatás általános vitája végén egyhangúlag elfogadta az elnök döntési javaslatát, így ilyen értelmű tervezet fog készülni.

Pálffy Ilona annak – a jogszabályok által egyértelműen nem rendezett – kérdésnek az eldöntésében is iránymutatást kért a testülettől, hogy az NVI-nek az aláírást gyűjtő polgár adatait csak formailag vagy tartalmilag is ellenőriznie kell-e.

Pálffy Ilona az ülésen ismertette: a jogszabály szerint az aláírásokat gyűjtő személynek az íven fel kell tüntetnie személyes adatait, ugyanakkor a törvény nem tartalmaz egyértelmű rendelkezést arra, hogy a formai ellenőrzésen túl szükséges-e az adatok tartalmi ellenőrzése is.

Patyi András az általános vitában azt mondta, indokolt a gyűjtő kilétének ellenőrzése is, így azt javasolta, a gyűjtő adatait tartalmilag is ellenőrizze az NVI. A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta az elnök javaslatát az iránymutatás tartalmát illetően.

Pálffy Ilona harmadik kérdése az volt, hogy az aláírás érvénytelenségét okozza-e, ha a választópolgár a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló íven nem a személyi azonosítóját, hanem más, magyar állampolgárságát igazoló okirata számát tünteti fel.

Egy 2013-as KIM-rendelet ugyanis külön aláírásgyűjtő ív-mintapéldányt határozott meg a személyi azonosítóval rendelkező és külön ívet a személyi azonosítóval nem rendelkezők (határon túli magyarok) számára, ők a honosítási okiratuk számát, vagy az állampolgársági bizonyítványuk számát, vagy a magyar hatóság által kibocsátott útlevelük számát tüntethetik fel.

A kérdés lényege tehát az, hogy amennyiben egy határon túli magyar választópolgár aláírja az anyaországbeliek számára kiadott ívet, az érvényesnek tekinthető-e.

Az NVB egyhangú döntéssel fogadta el Patyi András javaslatát, hogy az iránymutatásban azt rögzítsék: mivel két formanyomtatvány létezik a két személyi körre, tekintsék érvénytelennek, ha a személyi azonosítót kérő íven valaki nem ezt, hanem személyi igazolványának számát, útlevélszámát, honosítási okiratának számát tünteti fel.

Az NVB ügyrendje szerint a pénteken lefolytatott általános vita után részletes vita fog következni az iránymutatások szövegéről, a testület ezt követően fogadja el az iránymutatásokat.

 

Exit mobile version
Megszakítás