36.2 C
Budapest
2022. június. 29. szerda

Címke: lény

Mint egy patás csecsemő! Emberfejű kecskegida jött a világra!

Nem hitt a sze­mé­nek a ma­laj­ziai Ib­rahim Basir, ami­kor meg­látta mi­féle lény szü­le­tett a ta­nyá­ján. Egy sző­rös, patás, ámde em­beri vo­ná­sok­kal ren­del­kező kecske jött...

Kétségek közt a tudósok: ilyen bizarr lényt még ők sem láttak! – +18

Olyan lény ke­rült elő egy kis in­do­néz fa­lu­ból, ami­lyet eddig még senki sem lá­tott. Rá­né­zésre annyi lát­szik, hogy nem e vi­lági. Nemcsak az indonéziai falu...

Titokzatos barlangi lényre bukkantak Ausztráliában

Egy ba­ráti tár­sa­ság bar­lan­gászni in­dult Auszt­rá­li­á­ban, Qu­e­ens­land me­gyé­ben, Do­ug­las kör­nyé­kén. A túra során szá­mos fel­vé­telt ké­szí­tet­tek, de akkor még nem tud­ták, hogy olyasmi is...

Titokzatos lény úszott fel a Temzén Londonig – VIDEÓ

Egy fo­lyó­parti épít­ke­zé­sen, a da­ru­ke­zelő szúrta ki a ma­gas­ból a ha­tal­mas, sötét színű lényt, amint a Lon­dont át­szelő fo­lyó­ban úszott... Rög­tön a mo­bilja után...

Mélytengeri mutánst vetett ki a víz: Mindenki találgat, mi lehet?

Hát­bor­zon­gató mély­ten­geri lény holt­es­tét so­dorta par­tokra a víz Auszt­rá­li­á­ban. In­ter­ne­te­zők ezrei te­szik fel a kér­dést: mi­lyen állat lehet? Rá­adá­sul a tu­dó­sok is csak ta­lál­gat­nak...