25.6 C
Budapest
2022. június. 29. szerda

Címke: adatvédelem

Osztrák diák nyerhet pert a Facebook ellen! Több ezren követhetik a példáját!

A jog­hall­gató sze­rint ugyanis a Fa­ce­book ír le­ány­vál­la­lata tör­vény­te­le­nül adja át az eu­ró­pai fel­hasz­ná­lók sze­mé­lyes ada­tait az ame­ri­kai Nem­zet­biz­ton­sági Ügy­nök­ség­nek. A Max Schrems osztrák joghallgató...