22.8 C
Budapesta
iulie 2022. a 2-a sambata

Termeni și condiții generale / GTC /

Data:

Spune-le prietenilor:

Această știre are peste un an, așa că este posibil ca conținutul ei să nu mai fie relevant, sau imaginile să fi fost șterse!

Logo-ul revistei de știri

 1. Domeniul de aplicare al acestor Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare: „CG”) se extinde la vânzarea spațiului publicitar al produsului de presă pe internet al Admincomp Webdesign Iré Betéti Társaság (1181 Budapesta, Endrődi S utca 22. A. ép .; înregistrarea companiei număr: Cg.01-06-787979). Aceste CG reglementează toate drepturile și obligațiile conform cărora Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (denumită în continuare: Furnizorul de Servicii) furnizează servicii pe anumite interfețe online, iar clientul utilizează aceste servicii. Compania de Depozit Admincomp Webdesign Office este, de asemenea, obligată să indice disponibilitatea pe internet a GTC în oferta media, pentru ca toate părțile la contract să aibă posibilitatea de a se familiariza cu acesta.
 2. Subiectul acestor CG îl constituie termenii și condițiile contractuale, pe care Furnizorul de Servicii i-a stabilit unilateral în prealabil în scopul încheierii mai multor contracte fără participarea Clientului și pe care părțile nu le-au discutat individual, dar pe care Furnizorul le-a tras Clientului înainte de semnarea contractului, Furnizorul de servicii a permis acest lucru pe site fără a utiliza o înregistrare sau o parolă separată.
 3. Prezentele CG se aplică tuturor contractelor-cadru sau contractelor individuale încheiate de Furnizorul de Servicii, precum și raporturilor juridice dintre părți, chiar și în lipsa unei stipulatii separate și exprese în acest sens. Furnizorul de Servicii se va asigura de cunoașterea acestor CG cu Clientul prin referire la acestea în contract sau în confirmarea primei comenzi, indicând calea exactă de acces. Textul actual și complet al GTC www.hirmagazin.eu vor fi publicate pe site. Prin semnarea contractelor, Clientul ia la cunostinta ca a citit prevederile prezentelor TGC si considera continutul acestora ca fiind obligatoriu pentru el. În cazul în care vreo prevedere din CGC și prevederile contractului-cadru sau contractului individual încheiat de părți diferă, prevederile contractului-cadru sau contractului individual încheiat de părți devin parte a contractului.
 4. Pentru aspectele nereglementate în GTC, legislația maghiară aplicabilă - în special Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activităților de publicitate comercială. Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor (denumită în continuare: Grtv.). Legea LVII din 1996 privind interzicerea conduitei neloiale pe piață și restrângerea concurenței (denumită în continuare: Fttv.) (în continuare: Tpvt.) și Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor și serviciilor de comerț electronic legate de societatea informațională. (denumită în continuare: Ekertv.) și se aplică Codul de publicitate din Ungaria.

I. Dispoziţii generale

 1. În sensul acestor CG:

a) Furnizor de servicii: care dispune de un spațiu publicitar adecvat pentru publicarea Anunțului, îl pune la dispoziție Advertiserului și vinde spațiul publicitar. În sensul prezentelor TGC, Furnizorul de servicii este Admincomp Webdesign Iré Betéti Társaság (1181 Budapesta, Endrődi S utca 22. A. ép .; numărul de înregistrare a companiei: Cg.01-06-787979).

b) Client: persoana juridică, o companie fără personalitate juridică, o persoană fizică în beneficiul căreia este publicat Anunțul (inclusiv un furnizor de servicii de publicitate și o agenție care acționează în numele Clientului) care își publică produsele sau serviciile și comunicările private pe Site-ul Furnizorului de Servicii face publicitate, iar în acest scop - prin încheierea unui contract - Furnizorul de Servicii achiziționează spațiu publicitar pe una sau mai multe sub-pagini ale site-ului.

c) Publicitate: o comunicare, o informație sau o prezentare publicată cu titlu oneros sau în schimbul vânzării, utilizării sau utilizării de către Client a unui produs, serviciu, bun imobiliar, drept de proprietate numit, reprezentat (denumit în continuare „Bunuri”). promovează realizarea celuilalt efect dorit, sau în legătură cu acest scop promovează promovarea numelui, denumirii și activităților Clientului, precum și creșterea gradului de cunoaștere a Bunurilor sau mărcilor comerciale. Reglementările privind publicitatea se aplică mutatis mutandis publicității online.

d) Oferta media: specificația și tabelul de preț al suprafețelor media gestionate de Furnizorul de Servicii.

e) Secret de afaceri: toate informațiile, datele, documentele furnizate de către Furnizorul de Servicii Clientului, în special în legătură cu funcționarea, gestionarea acestuia, reducerile aplicate, activitățile, clienții; lista clienților și toate datele referitoare la clienți, datele privind activitățile și managementul Clientului care devin cunoscute Furnizorului de servicii în legătură cu contractul.

II. Solicitați o ofertă, comandați un anunț

 1. Solicitările de cotații pentru anunț se pot face în scris, prin scrisoare sau prin e-mail a www.hirmagazin.eu la datele de contact publicate pe site. La cerere, Furnizorul de Servicii va trimite oferta sa scrisă în termen de 3 zile lucrătoare.
 2. Anunțul poate fi comandat în scris, prin scrisoare sau e-mail, prin completarea „Formularului de comandă” plasat pe site de către Furnizorul de servicii sau prin completarea II/4. prin pregătirea unei Comenzi și livrarea acesteia către Furnizorul de servicii în conformitate cu cerințele de conținut specificate la punctul a www.hirmagazin.eu informații de contact publicate pe site.
 3. La comanda anunțului, Clientul este obligat să utilizeze datele din documentele sale personale sau din registrul societății (sau alt registru public de credit) (numele, locul și ora nașterii, numele mamei, adresa, numărul de înregistrare și codul fiscal). in cazul proprietarului unic, nefizic in cazul unei persoane, nume, sediu, numar de inregistrare a societatii sau numar de inregistrare, cod fiscal, reprezentant) sa se identifice si trebuie sa indice numele, adresa de e-mail si telefonul de contact detaliile persoanei de contact. În cazul în care Clientul acționează prin intermediul unui agent sau împuternicit, pe lângă furnizarea datelor Clientului, agentul sau împuternicitul se va identifica și va furniza o dovadă solidă a dreptului său de reprezentare. În cazul în care Clientul acționează în nume propriu prin transmiterea unei reclame unui terț sau furnizarea unei reclame în beneficiul unui terț, acesta trebuie să precizeze și datele terțului enumerat mai sus.
 4. În timpul Comenzii, Clientul este obligat să furnizeze Furnizorului de Servicii cel puțin următoarele date legate de reclamă: textul și forma Anunțului, locul ales (categoria de știri) și dimensiunea, numărul sau ora publicării și suplimentare datele solicitate de Furnizorul de servicii pentru comanda dată. În cazul în care Clientul nu furnizează datele de mai sus, Furnizorul de servicii are dreptul de a respinge comanda sau de a rezilia contractul individual de publicitate cu efect imediat. În cazul unei agenții, Clientul trebuie să furnizeze și numele și sediul social al clientului.
 5. Furnizorul de Servicii își rezervă dreptul de a nu încheia un contract cu Clientul pentru afișarea Anunțului, care nu este obligat să-și justifice decizia. Neconfirmarea (tăcerea) Comenzii nu va avea ca rezultat încheierea contractului.
 6. Clientul are dreptul de a solicita o ofertă individuală de la Furnizorul de Servicii pe baza Ofertei Media în vigoare în orice moment. In acest caz, contractul se incheie si prin intocmirea, trimiterea si acceptarea Comenzii in modul prevazut in prezentul capitol.

III. Conținutul comenzii

 1. Clientul va pregăti conținutul reclamei pentru reclamele comandate și, în cazul în care părțile nu se abat de la aceasta după acordul prealabil, le va trimite Furnizorului de servicii gata pentru publicare și va face orice modificări necesare.
 2. Clientul se obligă să livreze Furnizorului de Servicii materialele publicitare necesare campaniei comandate prin e-mail sau stocare online cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de începerea campaniei, prin trimiterea traseului. În cazul aparițiilor speciale, părțile se pot abate de la aceasta, Furnizorul de Servicii fiind obligat să indice și să definească acest lucru în timpul confirmării Comenzii. În cazul nelivrării materialelor publicitare în termenul de mai sus și a neîndeplinirii Comenzii din acest motiv, Clientul este obligat să achite integral taxa contractuală Furnizorului de Servicii.
 3. Clientul este pe deplin responsabil pentru conținutul materialelor publicitare și acuratețea informațiilor furnizate în acestea și recunoaște că este de competența proprie pentru pretenții de daune aduse de terți, caz în care Furnizorul de Servicii nu va fi răspunzător.
 4. Clientul recunoaște că conținutul reclamei nu poate încălca legislația aplicabilă, Furnizorul de servicii își exclude complet răspunderea pentru astfel de cazuri.
 5. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a

  - cu încălcarea legislației în vigoare sau a moralității publice, a gustului public,

  - conținut care intră în conflict cu imaginea Furnizorului de servicii sau a partenerilor săi,

  - contrar intereselor comerciale ale Furnizorului de servicii sau ale partenerilor săi,

  - oferind o aparență înșelătoare a anunțului sau articolului Furnizorului de servicii,

  - contrar prevederilor Codului de conduită pentru publicitate,

  - implementat într-o calitate inadecvată vizual și acustic,

  - nu este fezabilă din motive tehnice sau voluminoase,

  - nu respectă regulile de ortografie maghiare publicate de Academia Maghiară de Științe,

  - cu încălcarea oricărei prevederi din prezentele TGC

  nu publică materiale publicitare.

 6. În cazul în care Clientul contestă poziția Furnizorului de servicii, conform căreia textul Anunțului este în conformitate cu Codul de publicitate din Ungaria, Legea XCVI din 2001 privind publicarea reclamelor comerciale și a inscripțiilor comerciale, precum și cu anumite publicații de interes public . Act sau alte reglementări legale, iar Clientul insistă asupra publicării Anunțului, Furnizorul de servicii poate solicita rezoluția Consiliului de Autoreglementare pentru Publicitate. În cazul în care partea contestată a textului Anunțului este numele, denumirea sau marca comercială a companiei (inclusiv marca comercială și indicația geografică), Furnizorul de servicii poate solicita în orice moment prezentarea documentului relevant (de exemplu, documentul mărcii comerciale).
 7. În cazul în care există o obiecție din partea Furnizorului de servicii în legătură cu materialul publicitar, Clientul este obligat să corecteze punctele obiectate și, eventual, să trimită material publicitar nou. În cazul în care comanda este întârziată sau nu este îndeplinită din cauza eșecului sau întârzierii, Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător în niciun fel.
 8. În cazul în care programul Comenzii este încălcat din cauza livrării cu întârziere sau incorectă a materialului publicitar, Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător în niciun fel.
 9. Specificațiile tehnice ale materialelor publicitare sunt furnizate de Furnizorul de servicii a www.hirmagazin.eu conținute într-un document intitulat „Ofertă Media” (denumită în continuare: Oferta Media) publicat pe site în orice moment. Pe lângă prevederile acestui capitol, Oferta Media poate impune cerințe suplimentare pentru livrarea materialului.

ARC. Contractul de publicitate

 1. Furnizorul de servicii va confirma comanda Clientului, dacă toate datele necesare sunt disponibile, în scris (prin curier, scrisoare sau e-mail), în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, cu același conținut ca și comanda, iar Furnizorul de servicii va trimite contractul scris Clientului in acelasi timp. . După semnare, o copie a contractului de publicitate va fi returnată Furnizorului de Servicii de către Client (prin curier, scrisoare sau e-mail). Anunțul poate fi publicat numai după ce contractul a fost primit de către Furnizorul de servicii.
 2. În cazul în care, după încheierea contractului, Clientul solicită modificarea conținutului sau prezentării materialului publicitar, Clientul este, de asemenea, obligat să furnizeze material nou la notificare.
 3. In cazul in care modificarea nu este acceptata de catre Furnizorul de Servicii, acesta va trimite un feedback scris in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea cererii de modificare.
 4. Clientul ia la cunoștință că sumele incluse în contract se aplică doar prețului publicării Anunțului, astfel că în cazul în care Clientul încredințează Furnizorului de Servicii realizarea Anunțului sau eventuala revizuire sau corectare a acestuia, Furnizorul de Servicii se obligă să facă acest lucru pentru o perioadă de timp. taxă separată, separată.
 5. Furnizorul de servicii se obligă să publice Reclamele numai după testarea finală a creației. Deci, în ciuda încheierii contractului, își rezervă dreptul de a refuza publicarea sau de a solicita modificări.
 6. În cazul în care Furnizorul de Servicii refuză să publice Anunțul deoarece autoritatea competentă s-a opus, fie oficial, fie informal, Clientul este obligat să revizuiască Anunțul pe cheltuiala sa în termen de 24 de ore de la primirea solicitării, în conformitate cu solicitarea Furnizorului de Servicii. . Furnizorul de servicii nu va fi tras la răspundere pentru nicio performanță întârziată care rezultă din aceasta.
 7. În cazul în care rezilierea imediată se datorează unei încălcări a clauzei 6 din prezentul capitol sau unei încălcări a legii sau a prevederilor Codului de publicitate din Ungaria, iar împrejurarea care a dat naștere rezilierii imediate devine evidentă după încheierea contractului individual de publicitate, Clientul va informa Furnizorul de servicii că plătește o penalitate egală cu prețul integral al Anunțului. În cazurile specificate în această secțiune, Furnizorul de servicii nu va fi responsabil pentru nicio daune.

V. Publicarea Anunțului

 1. Clientul recunoaște că nu poate folosi sigla, fontul sau aspectul suportului reprezentat de Furnizorul de servicii în reclame, iar Anunțul nu poate da impresia cititorului că este un material creat de redacția suportului dat. .
 2. Textul Anunțului este supus regulilor de ortografie publicate de Academia Maghiară de Științe, Legii privind publicarea reclamelor comerciale și a inscripțiilor comerciale, precum și anumite publicații de interes public în limba maghiară, Grtv., The Fttv., Tpvt. Trebuie să fie întocmit de Consiliul Media al Autorității în conformitate cu prevederile rezoluțiilor și orientărilor sale. (Jocurile de cuvinte pot fi o excepție, dar natura jocului de cuvinte trebuie să fie clară.) Furnizorul de servicii poate face corecturi textului Anunțului în conformitate cu regulile de ortografie maghiară fără a consulta Clientul. Dacă, în opinia Furnizorului de Servicii, este necesară o modificare substanțială a textului Anunțului din cauza unei probleme de interpretare sau din orice alt motiv, aceasta se va face în consultare cu Clientul.
 3. Furnizorul de servicii testează reclamele reclamei înainte de publicare. Este responsabilitatea Clientului să corecteze orice erori tehnologice sau durabile care pot apărea în timpul testării.
 4. Furnizorul de Servicii acceptă cererea specială de plasare a Anunțului pe interfața online, în funcție de numărul de solicitări. O astfel de solicitare va fi confirmată de către Furnizorul de servicii Clientului înainte de încheierea contractului. Furnizorul de servicii își asumă plasarea specială pentru o suprataxă. Dacă, în ciuda consultării, Anunțul nu apare în locul special solicitat, o cerere de despăgubire împotriva Furnizorului de servicii nu poate fi pusă în executare, cu toate acestea, suprataxa calculată pentru locul special indicat în contract nu va fi executată de către Furnizorul de servicii. .
 5. Clientul ia la cunostinta ca, in cazul in care nu solicita plasare speciala, plasarea Reclamei va fi determinata de Furnizorul de Servicii. În plus, Clientul recunoaște că nu poate face nicio pretenție cu privire la contextul vizual și textual al Anunțului. Totuși, Furnizorul de Servicii se obligă să nu publice pe aceeași pagină anunțul Clientului, care este evident în concurență cu Anunțul.
 6. Articolul PR în Grtv., Fttv., Tpvt. iar Codul de etică în publicitate din Ungaria trebuie publicat în așa fel încât natura Anunțului să fie clară. Pentru a clarifica natura reclamei, Furnizorul de servicii va marca articolul PR cu o inscripție PR și marca (x), sau într-o manieră echivalentă.

VI. Taxe de publicitate

 1. Furnizorul de Servicii utilizează o listă independentă de prețuri de publicitate - tabel tarifar - (ofertă media), care conține prețurile publicitare, datele tehnice, precum și dimensiunile spațiilor publicitare și prețurile acestora.
 2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în cursul anului. În cazul unei modificări a prețurilor de publicitate, Furnizorul de servicii va transmite Clientului noile prețuri în scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. În cazul contractelor de publicitate încheiate înainte de publicarea modificărilor - indiferent de momentul publicării - Furnizorul de Servicii aplică prețurile vechi.

VII. Anulare și modificare

 1. Clientul are dreptul de a anula Anunțul deja comandat în scris cu 5 (cinci) zile înainte de data publicării specificată în contract, fără alte consecințe legale.
 2. Anulările și modificările se pot face doar în scris (prin poștă înregistrată sau electronică), a cărei luare la cunoștință Furnizorul de Servicii o va confirma în scris în toate cazurile. Orice reclamație se bazează pe confirmare.
 3. Clientul nu are dreptul de a transfera spațiul publicitar anulat altui Client, cu excepția cazului în care Furnizorul de Servicii acceptă noul Client, caz în care Furnizorul de Servicii renunță la obligația de plată a Clientului care demisionează.
 4. Dacă modificarea nu mai este fezabilă sau anularea nu mai este acceptabilă, Furnizorul de Servicii va publica Anunțul la momentul și cu conținutul conform comenzii inițiale, sau - la cererea expresă scrisă a Clientului - omite publicarea, dar Clientul este încă obligat să plătească prețul reclamei.

VIII. Termeni de plată

 1. Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, Furnizorul de Servicii va emite facturile către Client cu un termen de plată de cel mult 8 (opt) zile calendaristice de la primirea materialului publicitar. Condiția de apariție este primirea întregii sume a facturii.
 2. În caz de întârziere a plății, Clientul este obligat să plătească dobânda de întârziere la rata specificată în Codul civil în vigoare în orice moment. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația de plată sau de facturare la cererea Furnizorului de servicii, Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia orice contract existent cu Clientul care face obiectul acestor CGA cu efect imediat, sau de a suspenda îndeplinirea comenzilor scadente sau de a refuza să accepte noi comenzi.până la stingerea datoriilor. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a-și aplica cerințele de cont în orice moment.
 3. Data plății este creditată la numărul de cont bancar prevăzut în factură. Orice obiecție la o factură se aplică numai articolului în litigiu și nu modifică data scadentă a celorlalte articole, precum și factura.
 4. Doar întrebările și obiecțiile legate de factură trebuie comunicate în scris în termen de 8 (opt) zile calendaristice de la primirea acesteia. Nu există loc pentru o reclamație dincolo de acest termen.
 5. În cazul în care Clientul are un sold restant față de Furnizorul de servicii sau orice intermediar sau agenție contractată cu Furnizorul de servicii sau dacă împotriva Clientului sunt inițiate proceduri de faliment, lichidare sau lichidare, Furnizorul de servicii are dreptul de a refuza să accepte o nouă comandă. sau să suspende primirea de noi Reclame ale Clientului, să oprească publicarea, să refuze publicarea sau să rezilieze contractele deja încheiate cu efect imediat sau să stipuleze o plată în avans.
 6. Baza penalității specificate în prezentele TGC este, în toate cazurile, prețul Anunțului. Furnizorul de servicii va debita Clientul cu un termen de notificare de penalizare de 8 (opt) zile calendaristice.

IX. Reguli de răspundere

 1. Clientul va fi răspunzător pentru orice defecte și daune rezultate din calitatea proastă sau incompletă a materialelor originale (ilustrări, grafice, embleme etc.) furnizate de către Client, iar Furnizorul de servicii nu va fi responsabil pentru niciun aspect estetic, text și / sau defecte de culoare, iar în acest caz Clientul nu poate pune în executare o cerere de reducere a taxei împotriva Furnizorului de servicii pe motiv de performanță defectuoasă.
 2. Furnizorul de servicii nu va accepta nicio cerere de despăgubire pentru publicarea Anunțului care a fost omis sau efectuat incorect din cauza de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment inevitabil aflat în afara controlului Furnizorului de Servicii, pe care Furnizorul de Servicii nu îl poate influența nici direct, nici indirect.
 3. Furnizorul de servicii va fi răspunzător pentru eroarea rezultată din modificarea în urma trimiterii Anunțului numai dacă nu a notificat în prealabil Clientul în scris că modificarea solicitată nu poate fi efectuată.
 4. Prin prezenta Clientul preia in mod irevocabil Grtv. și Fttv. conform răspunderii solidare cu furnizorul de servicii de publicitate și cu editorul reclamei și cu Ekertv. toate amenzile, daunele și costurile care decurg din răspunderea sa împreună cu furnizorul de servicii de publicitate electronică și cu editorul de publicitate electronică, pe care autoritățile competente sau terții le vor impune Furnizorului de servicii ca urmare a încălcării legilor menționate și a prezentelor CG de către clientul.
 5. Pe baza acestei asumări de responsabilitate și datorie, Clientul este obligat să se opună direct autorității sau titularului dreptului în locul Furnizorului de servicii, să plătească autorității sau titularului dreptului amenda, compensația și costurile menționate mai sus, sau dacă Furnizorul de servicii a rambursat deja Clientul. Aveți obligația de a rambursa imediat furnizorul de servicii.
 6. Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea datelor furnizate de acesta și a declarației de certificare a calității, precum și în cazul încălcării prevederilor privind interzicerea publicității înșelătoare și comparative, cu excepțiile specificate în Grtv.
 7. Clientul recunoaște și acceptă în mod expres că o cerere de despăgubire împotriva Furnizorului de servicii poate fi executată numai până la prețul Anunțului și numai proporțional cu amploarea erorii.
 8. Răspunderea Furnizorului de servicii pentru daune este limitată doar la daune directe reale, iar Furnizorul de servicii își exclude în mod expres răspunderea pentru orice daune indirecte sau consecutive sau încurajatoare, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, costuri și daune morale. Clientul ia la cunostinta ca preturile de publicitate specificate in Oferta Media au fost stabilite in masura specificata in ceea ce priveste limitarile de raspundere specificate in prezenta si alte sectiuni ale CGA.
 9. Clientul este obligat să notifice Furnizorul de servicii în scris cu privire la orice reclamație în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la publicarea Anunțului.
 10. La soluționarea oricăror litigii, în cazul în care contractele individuale de publicitate și aceste CGA nu prevăd acestea, se va ține cont de prevederile legislației aplicabile și ale Codului de publicitate din Ungaria. Părțile vor soluționa orice dispută care decurge din relația lor juridică, în primul rând, de comun acord.

X. Comunicarea și domeniul de aplicare al Termenilor și condițiilor generale

Acești Termeni și Condiții Generale vor rămâne în vigoare începând cu 2015 noiembrie 30 până la revocare sau până la intrarea în vigoare a modificărilor, Furnizorul de Servicii va trimite o notificare oficială Clientului cu 30 (treizeci) de zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Politica noastră de comentarii și moderare

Politicile noastre de comentarii și moderare:

Opiniile, opiniile cititorilor și comentariile nu reflectă punctele de vedere ale Hirmagazin.eu Online Media.

Media noastră funcționează pe principiul argumentelor pro și contra, conform articolelor scrise și conținutului acestora, pot fi publicate tot felul de opinii.

Vă rugăm să vă abțineți de la a posta recenzii care:

- conținut jignitor sau neadecvat;

- afișați conținut personal și/sau defăimător!

Pe lângă faptul că se abține de la comentarii cu conținut interzis, cerința de bază pentru comentatori este să aibă respect maxim pentru comportamentul cultivat și demnitatea umană și intimitatea celorlalți.

Română: Dacă vorbești urât, calomniezi, insulti pe cineva sau media, rețelele sociale, Google și/sau Facebook, Twitter va fi blocat de x timp, dar am auzit că este interzis pentru totdeauna. Atenție la acestea, dar dacă aveți o părere și este diferită de părerile altor cititori, nu ezitați să ne spuneți, suntem mulțumiți de toate opiniile. Din aceasta (tot) presa este presa.

Părerea ta este importantă pentru noi, pentru că tu ești important pentru noi!

Vă mulțumim pentru lectură în continuare bună, informații și o ședere plăcută
noi vrem:

Hirmagazin.eu Editorial Media Online

onixmedia

Știri similare

O dietă populară pe bază de plante poate fi mortală pentru femei

Cercetătorii au descoperit că anumite alimente sunt mai predispuse să provoace atacuri de cord la femei decât la bărbați. Obiceiurile alimentare ale femeilor diferă...

S-a anunțat o veste îngrozitoare: Dacă ai cumpărat o astfel de bere, nu o bea!

A fost emisă o avertizare de siguranță pentru produsele din sticlă de 0,25 litri de la Heineken. Heineken a emis o avertizare de siguranță pentru 0,25...

Șase bombe atomice au dispărut fără urmă în America.

Pentagonul nici nu o ascunde, adică admite dispariția atâtor bombe atomice, e posibil să fi dispărut de zece ori mai multe, doar că...

Putin a ridicat miza în războiul economic cu Occidentul, .. a răspuns nu cu sancțiuni pe bani, ci cu o înțelegere de un trilion de dolari.

Odată cu noul decret al președintelui rus, Shell și japonezii sunt practic împinși din proiectul de gaze Sakhalin, care este...
Facebook