Declarație de confidențialitate, informații despre gestionarea datelor

1. Dispoziții generale

Scopul acestor politici este de a înregistra Compania de depozit Admincomp Webdesign Office (1181 Budapesta, Endrődi S. utca 22. A. intact.; numărul de înregistrare al companiei: Cg.01-06-787979, denumit în continuare „Operatorul de date”) și Politica de protecție a datelor și de gestionare a datelor a Operatorului de date.

Scopul acestor reguli este de a se asigura că site-ul web operat de Operatorul de date (www.hirmagazin.eu, denumit în continuare „site-ul web”), pentru a se asigura că drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la viață privată, sunt respectate în prelucrarea datelor cu caracter personal în toate domeniile, indiferent de naționalitate sau de locul de reședință (protecția datelor) .

Aceste reguli conțin toate informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de vizitatorii și clienții site-ului web (denumit în continuare: Utilizatorul) pentru ca utilizatorul să fie pe deplin conștient de scopul și condițiile prelucrării datelor înainte de a-și acorda / datele sale personale și consimțământul.riscurile și garanțiile și drepturile la care are dreptul.
Operatorul de date recunoaște că conținutul acestor reglementări este obligatoriu pentru el/ea. Se obligă ca toate prelucrările de date legate de activitățile sale să respecte cerințele prevăzute în prezentele reglementări și legislația aplicabilă.

Această politică se aplică tuturor serviciilor, produselor și mărcilor Controlorului de date legate de site-ul web, care nu sunt acoperite de o politică separată de protecție a datelor și de gestionare a datelor sau care se referă la această politică.

Scopul managementului datelor este de a asigura furnizarea serviciilor disponibile pe site.

Datele sunt prelucrate pe baza unei declarații voluntare a utilizatorilor conținutului Internet de pe site, care se bazează pe consimțământul expres al Utilizatorului pentru utilizarea datelor cu caracter personal furnizate în timpul utilizării site-ului. Am ținut cont de Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) la elaborarea acestei Declarații de confidențialitate. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Legea CXII din 2011 privind dreptul la informare, autodeterminare și libertatea de informare. TELEVIZOR. (Infotv.) Conform Secțiunii 5 (1) (a), consimțământul voluntar al persoanei în cauză. Utilizatorul își dă acordul pentru utilizarea site-ului web, înregistrarea și furnizarea voluntară a datelor în cauză pentru fiecare prelucrare de date.

La solicitarea oficială a unei autorități care acționează pe baza unei autorizații legale, Operatorul de date este obligat să dezvăluie autorităților datele stocate despre Utilizator.

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste politici cu notificarea prealabilă a utilizatorilor. După intrarea în vigoare a modificării, Utilizatorul acceptă prevederile reglementărilor modificate prin utilizarea implicită a serviciului.

Acest document a fost pregătit în limba maghiară. Dacă vreun punct din textul traducerii intră în conflict cu versiunea maghiară, versiunea maghiară va prevala.

Aceste reglementări sunt guvernate de legea maghiară.
În cazul în care reglementările legale în vigoare în țara Utilizatorului impun părților reguli mai stricte decât cele cuprinse în aceste reglementări, Utilizatorul este obligat să le respecte. Cu toate acestea, Utilizatorul recunoaște și este de acord că răspunderea Controlorului de date este guvernată de legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții și exclude răspunderea acestuia pentru nerespectarea prevederilor din țara Utilizatorului în cea mai mare măsură posibilă în temeiul legii și deciziilor judecătorești aplicabile.
Titlurile de capitol din aceste reglementări au doar scop informativ și nu sunt suficiente în sine pentru a înțelege gestionarea datelor.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2016 aprilie 27 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95 Textul actual al Regulamentului privind protecția datelor (GDPR) poate fi găsit aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:46R32016&rid=0679
Legea CXII din 2011 privind dreptul la informare, autodeterminare și libertatea de informare. Textul actual al legii („Legea privind informațiile”) este disponibil la următorul link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor societății informaționale Act ("Ektv"), al cărui text valid este disponibil la următorul link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

În cazul în care există o modificare a conținutului prezentelor reglementări, Operatorul de date va notifica persoanele vizate cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare prin plasarea unei informații pe site.

2. Concepte

Operator de date: Admincomp Webdesign Office Deposit Company

Sediul social și adresa poștală: HU-1181 Budapesta, Endrődi S. utca 22. A. clădire

Adresa de e-mail: [e-mail protejat]

Aceste reglementări sunt guvernate de legea maghiară.

În cazul în care reglementările legale în vigoare în țara Utilizatorului impun părților reguli mai stricte decât cele cuprinse în aceste reglementări, Utilizatorul este obligat să le respecte. Cu toate acestea, Utilizatorul recunoaște și este de acord că răspunderea Controlorului de date este guvernată de legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții și exclude răspunderea acestuia pentru nerespectarea prevederilor din țara Utilizatorului în cea mai mare măsură posibilă în temeiul legii și deciziilor judecătorești aplicabile.

Titlurile de capitol din aceste reglementări au doar scop informativ și nu sunt suficiente în sine pentru a înțelege gestionarea datelor.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2016 aprilie 27 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95 Textul actual al Regulamentului privind protecția datelor (GDPR) poate fi găsit aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:46R32016&rid=0679

Legea CXII din 2011 privind dreptul la informare, autodeterminare și libertatea de informare. Textul actual al legii („Legea privind informațiile”) este disponibil la următorul link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor societății informaționale Act ("Ektv"), al cărui text valid este disponibil la următorul link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

Număr de înregistrare pentru managementul datelor: NAIH-100386/2016

Utilizator: persoană fizică sau juridică sau organizație fără personalitate juridică care utilizează serviciile site-ului web (cu sau fără înregistrare).

Utilizare: încărcați, trimiteți, trimiteți, primiți, utilizați, găzduiți, stocați, reproduceți, modificați, creați, partajați, publicați, afișați public, afișați și distribuiți lucrări derivate.

Adresă IP: Abreviere pentru Adresă de protocol Internet, numărul de identificare a rețelei al dispozitivelor cu conexiune la Internet. Aceste numere sunt de obicei alocate în matrice pe baza factorilor geografici. O adresă IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a determina unde se conectează un dispozitiv la Internet.

Dezvăluire: pune la dispoziție pe sau prin intermediul site-ului web.

Date personale: orice date care pot fi legate de o persoană fizică specifică, identificată sau identificabilă (persoana vizată) și concluzia care se poate desprinde din datele despre persoana vizată. Datele cu caracter personal își păstrează această calitate în timpul prelucrării datelor, atâta timp cât legătura lor cu persoana vizată poate fi restabilită. Legătura cu persoana vizată poate fi restabilită dacă operatorul are condițiile tehnice necesare recuperării.

Conținut: toate materialele textuale, grafice, în mișcare și fixe de pe site, indiferent dacă pot fi descărcate sau puse la dispoziție exclusiv pe site.

3. Domeniul de aplicare al datelor prelucrate, scopul prelucrarii datelor si gama de persoane care iau cunostinta cu datele

a) Date furnizate de Utilizator în timpul înregistrării:

 • Nume,

 • Adresa de e-mail.

Scopul prelucrarii datelor este:

 • nume: pentru a facilita contactul cu Utilizatorul și identificarea Utilizatorului;

 • adresa de e-mail: contactul dintre Operatorul de date și Utilizator.

Persoane care știu despre date:

 • nume: operator de date, operator de sistem;

 • adresa de e-mail: Manager de date, operator de sistem.

Datele sunt accesibile în primul rând pentru Operatorul de date și pentru angajații interni ai Controlorului de date, cu toate acestea, ele nu sunt publicate sau transmise terților. Operatorul de date poate utiliza un procesor de date (de exemplu, un operator de sistem, alt furnizor de servicii) pentru operarea sistemului informatic, prestarea serviciilor și soluționarea decontărilor. Operatorul de date nu este responsabil pentru practicile de gestionare a datelor ale unor astfel de procesatori externi de date.

b) Date furnizate și generate în timpul utilizării Serviciilor:

 • informații conținute în sau legate de conținutul pus la dispoziție de către Utilizator,

 • date privind utilizarea, frecvența și durata serviciilor,

 • date despre conținutul care declanșează activitatea de la Utilizator,

 • mesajele primite de Utilizator și trimise de Utilizator,

 • despre computere, telefoane sau alte dispozitive și date aferente - sub rezerva permisiunilor acordate de Utilizator pe care sunt accesate Serviciile.

Sistemul de management al datelor poate colecta date despre activitatea utilizatorului care nu pot fi legate de alte date furnizate de utilizatori în timpul înregistrării sau de date generate în timpul utilizării altor site-uri web sau servicii.

Scopul prelucrarii datelor este:

 • informații cuprinse în sau legate de conținutul pus la dispoziție de către Utilizator: pentru a facilita contactul cu Utilizatorul și identificarea Utilizatorului, precum și pentru a proteja drepturile Utilizatorilor;

 • date privind utilizarea, frecvența și durata modului de prestare a serviciilor: scopuri statistice;

 • date privind conținutul care declanșează activitate de la Utilizator: scopuri statistice;

 • mesajele primite de Utilizator și trimise de Utilizator: comunicarea cu Utilizatorul și între utilizatori, precum și în scopul protejării drepturilor utilizatorilor;

 • despre computere, telefoane sau alte dispozitive și date conexe, sub rezerva permisiunilor acordate de Utilizatorul pe care accesați Serviciile: în scopuri statistice și pentru a proteja drepturile utilizatorilor.

Persoane care știu despre date:

 • informații conținute în sau legate de conținutul pus la dispoziție de către Utilizator: operator de date, utilizatori, operator de sistem;

 • date privind utilizarea, frecvența și durata metodei de prestare a serviciilor: operator de date, operator de sistem;

 • date privind conținutul care declanșează activitatea de la Utilizator: Manager de date, operator de sistem;

 • mesaje primite de Utilizator și trimise de Utilizator: Operator de date, utilizatori afectați de mesaj (expeditor și destinatar), operator de sistem;

 • despre calculatoare, telefoane sau alte dispozitive și date aferente - în funcție de permisiunile acordate de Utilizator pe care sunt accesate serviciile de către Utilizator: Manager de date, Operator de sistem.

Datele sunt accesibile în primul rând pentru Operatorul de date și pentru angajații interni ai Controlorului de date, cu toate acestea, ele nu sunt publicate sau transmise terților. Operatorul de date poate utiliza un procesor de date (de exemplu, un operator de sistem, alt furnizor de servicii) pentru operarea sistemului informatic, prestarea serviciilor și soluționarea decontărilor. Operatorul de date nu este responsabil pentru practicile de gestionare a datelor ale unor astfel de procesatori externi de date.

c) Datele care urmează să fie înregistrate tehnic automat în timpul funcționării sistemului:

 • adresa IP a dispozitivului IT de conectare al Utilizatorului, tipul de sistem de operare și browser utilizat de Utilizator și câteva informații similare. Aceste date, care sunt înregistrate automat, sunt înregistrate automat în timpul utilizării sistemului fără nicio declarație sau acțiune specială din partea Utilizatorului.

Scopul prelucrarii datelor este:

 • adresa IP a dispozitivului IT de conectare al Utilizatorului, tipul de sistem de operare și browser utilizat de acesta, precum și unele informații similare: informațiile sunt utilizate numai în formă agregată și prelucrată (agregată) pentru a corecta eventualele erori ale serviciilor, a îmbunătăți calitatea acestora, protejează drepturile utilizatorilor și în scopuri statistice.

Persoane care știu despre date:

 • adresa IP a dispozitivului IT de conectare al Utilizatorului, tipul de sistem de operare și browser utilizat de Utilizator și câteva informații similare: Data Manager, System Operator.

4. Managementul datelor

Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul Utilizatorului. Prin înregistrarea și utilizarea site-ului, Utilizatorul își dă acordul cu prelucrarea datelor sale personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal care este obligatorie în timpul înregistrării începe cu înregistrarea și durează până la ștergerea acesteia. Datele înregistrate sunt stocate până la 12 luni de la data înregistrării, cu excepția datei ultimei vizite, care este suprascrisă automat. Această prevedere nu aduce atingere îndeplinirii obligațiilor legale de păstrare și procesării datelor pe baza consimțământurilor suplimentare date în timpul înregistrării pe site sau în alt mod.

Datele furnizate de Utilizator sunt stocate de Operatorul de Date. Utilizatorul se poate dezabona de la newsletter, drept urmare Controlorul de date șterge datele gestionate din registru.

Operatorul de date nu va transfera datele cu caracter personal prelucrate către terți fără acordul expres, prealabil, în scris al persoanei vizate, în lipsa unei obligații legale.

În toate cazurile în care Operatorul de date intenționează să utilizeze datele într-un alt scop decât scopul colectării inițiale a datelor, el / ea va informa Utilizatorul despre aceasta și va obține consimțământul expres prealabil al acestuia sau îi va oferi acestuia o oportunitate. a interzice utilizarea.

Operatorul de date se angajează să asigure securitatea datelor și să ia măsuri tehnice pentru a se asigura că datele înregistrate, stocate sau manipulate sunt protejate și să facă tot posibilul pentru a preveni distrugerea, utilizarea neautorizată și modificarea neautorizată a acestora. De asemenea, se obligă să solicite oricărui terț căruia îi pot fi transmise sau transferate datele să își îndeplinească obligațiile în acest sens.

Operatorul de date nu verifică datele care i-au fost furnizate. Persoana care a furnizat datele este singura responsabilă pentru acuratețea informațiilor furnizate.

În cazul în care Utilizatorul a furnizat date terțelor părți în timpul înregistrării sau a cauzat vreo daune în timpul utilizării site-ului web, Operatorul de date este în drept să impună despăgubiri împotriva Utilizatorului. Într-un astfel de caz, Operatorul de date va oferi toată asistența posibilă autorităților care acționează pentru a stabili identitatea contravenientului.

5. Despre securitate

SSL înseamnă Secure Sockets Layer. Site-ul web are o cheie de criptare pe 256 de biți care protejează canalul de comunicare. Datele Utilizatorului sunt accesate prin acest canal criptat, astfel încât parola dumneavoastră și alte date personale sunt protejate de persoane neautorizate.

6. Utilizarea adreselor de e-mail

Operatorul de date acordă o atenție deosebită legalității utilizării adreselor de e-mail pe care le gestionează, astfel încât este utilizat doar în scopul trimiterii de e-mailuri așa cum este definit mai jos.

Gestionarea adreselor de e-mail servește în primul rând la identificarea Utilizatorului și pentru a menține legătura pe durata utilizării serviciilor, astfel încât e-mailurile sunt trimise în primul rând în acest scop.

În cazul unei modificări a serviciilor furnizate de Operatorul de date sau a documentelor publice ale Operatorului de date, Operatorul de date va furniza Utilizatorului informații despre modificările și alte servicii similare ale Operatorului de date în formă electronică prin e- Poștă. O astfel de „listă de notificări” nu poate fi dezabonată, cu toate acestea, aceste notificări nu vor fi utilizate de către Operatorul de date în scopuri publicitare.

Operatorul de date va trimite scrisori care conțin o reclamă sau o reclamă (newsletter) numai la adresele de e-mail furnizate în timpul înregistrării, cu acordul expres al Utilizatorului. Utilizatorul se poate dezabona de la newsletter în orice moment utilizând link-ul din partea de jos a newsletter-ului.

Utilizatorul poate primi notificări, mesaje administrative și alte informații privind utilizarea Serviciilor la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării. Unele dintre aceste forme de comunicare pot fi dezactivate.

7. Drepturile utilizatorului și opțiunile de aplicare

Utilizatorul poate contacta Operatorul de date cu orice întrebări sau observații legate de gestionarea datelor. [e-mail protejat] prin email.

a) Dreptul de a solicita informații

Utilizatorul a [e-mail protejat] Puteți solicita informații scrise de la Operatorul de date prin e-mail pentru a informa:

 • ce informatii personale

 • pe ce bază legală

 • în ce scop al prelucrării datelor,

 • din ce sursa

 • cat timp tratezi

 • cui, când, în conformitate cu ce legislație, Operatorul de date

 • la ce date personale aveți acces sau

 • căruia i-ați transferat datele dumneavoastră personale.

Operatorul de date va da curs solicitării în termen de maximum 30 de zile prin trimiterea unei scrisori la datele de contact furnizate de Utilizator.

b) Dreptul la rectificare

Utilizatorul poate corecta anumite date din contul personal; în alte cazuri a [e-mail protejat] Puteți solicita în scris ca Operatorul de date să modifice oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal printr-o adresă de e-mail. Operatorul de date vă va îndeplini solicitarea în termen de 8 zile și vă va notifica acest lucru printr-o scrisoare trimisă la datele de contact furnizate de Utilizator.

c) Dreptul de anulare

Utilizatorul se poate dezabona de la newsletter, drept urmare Controlorul de date șterge datele gestionate din registru.

d) Dreptul la protest

Utilizatorul a [e-mail protejat] Vă puteți opune în scris prelucrării datelor prin e-mail dacă Operatorul de date transmite date cu caracter personal în scopul achiziției directe de afaceri, al sondajelor de opinie publică sau al cercetării științifice.

Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor chiar dacă prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal este necesară doar pentru îndeplinirea obligației legale față de Operatorul de date sau pentru a pune în aplicare interesele legitime ale Operatorului de date, ale Utilizatorului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care datele prelucrarea este impusă de lege.

e) Opțiuni de aplicare a gestionării datelor

Utilizatorul trebuie să respecte prevederile Legii CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare la informare și libertatea de informare. Legea (abreviată ca Infotv.) și Legea V din 2013 privind Codul civil și către Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (NAIH) (HU-1125 Budapesta, bulevardul Szilágyi Erzsébet 22 / C) în cazul unei plângeri privind practicile de gestionare a datelor ale Operatorului de date.

f) Prelucrarea altor notificări

Operatorul de date nu controlează întregul conținut afișat pe site. În cazul în care Utilizatorul constată că conținutul încărcat sau afișat de un alt utilizator încalcă sau încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții ale Controlorului de date sau orice alt document sau politică referitoare la utilizarea site-ului, acest [e-mail protejat] poate notifica în scris Operatorul de date prin e-mail, care este obligat să investigheze aceste rapoarte în termen de 30 de zile și să informeze Utilizatorul notificator despre rezultatele investigației printr-o scrisoare trimisă la datele de contact furnizate de acesta, cu respectarea acestor reguli. Operatorul de date păstrează confidențialitatea conținutului raportului. Nicio parte terță (inclusiv Utilizatorul responsabil pentru postarea de conținut care încalcă sau încalcă documente sau reglementări) nu poate lua cunoștință de raport, cu excepția autorităților, persoanelor și Controlorului de date competente să investigheze raportul.

8. Cookie-uri și coduri pixeli

a) Cookie-uri

Un cookie este un fișier mic de caractere alfanumerice care este descărcat pe dispozitive online (de exemplu, hard disk de computer, telefon) atunci când un Utilizator accesează site-ul web. Cookie-ul permite site-ului web să recunoască dispozitivul online al Utilizatorului, astfel încât informații unice despre Utilizator (de exemplu limba selectată) să fie stocate pentru site-ul web. Astfel, Utilizatorul nu mai trebuie să selecteze aceste date sau informații individuale în timpul vizitei ulterioare pe site. Cookie-urile pot stoca, de asemenea, setările utilizatorului și alte informații.

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul este de acord că Operatorul de date plasează cookie-uri pe computerul Utilizatorului pentru a analiza modul în care acesta utilizează Site-ul.

Utilizatorul își poate configura setările browserului pentru a respinge toate cookie-urile sau pentru a indica când este trimis un cookie. Cu toate acestea, este posibil ca anumite funcții sau servicii ale site-ului web să nu funcționeze corect fără cookie-uri.

Dacă Utilizatorul dorește să dezactiveze, să blocheze cookie-urile aparținând site-ului, sau să le ștergă pe cele deja plasate, poate face acest lucru în setările browserului său. Funcția de ajutor a browserului dvs. sau ghidul de utilizare al telefonului dvs. mobil vă vor ajuta în acest sens. Este în engleză www.aboutcookies.org Informațiile detaliate de pe site vă ajută și cu setările în diferite browsere.

Următoarele cookie-uri sunt utilizate pe site:

 • Cookie-uri de sesiune: aceste cookie-uri sunt activate temporar în timpul navigării. Adică din momentul în care utilizatorul deschide fereastra browserului și până în momentul în care o închide. De îndată ce browserul se închide, toate modulele cookie de sesiune sunt șterse. Cookie-urile de sesiune ajută site-ul să „își amintească” ceea ce a ales Utilizatorul pe pagina anterioară, astfel încât să nu fie nevoie să introduceți din nou aceleași informații.

 • Cookie persistent: aceste cookie-uri rămân pe dispozitivul Utilizatorului pentru perioada specificată în cookie și ajută la identificarea utilizatorilor site-ului web ca utilizatori unici prin stocarea unui număr generat aleatoriu. Cât timp este stocat pe dispozitivul online al Utilizatorului depinde de tipul de cookie. Cookie-ul persistent utilizat pe site oferă date importante de trafic despre utilizarea acestuia. Acestea sunt activate de fiecare dată când Utilizatorul vizitează site-ul web.

 • Cookie DART: Unele companii de publicitate terță parte folosesc așa-numitele „cookie-uri DART” pentru a difuza reclame. „Cookie-ul DART” permite Utilizatorului să afișeze reclame pe baza vizitelor sale. Acești terți pot folosi anumite informații despre vizita Utilizatorului pe site-ul web pentru a oferi reclame în conformitate cu interesele Utilizatorului (cu toate acestea, ei nu pot folosi numele Utilizatorului, e-mailul sau alte detalii de contact). Utilizatorii pot dezactiva utilizarea cookie-ului DART în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate pentru anunțuri și rețeaua de conținut (http://www.google.com/policies/technologies/ads/).

 • Cookie de analiză Google: Operatorul de date utilizează Google Analytics pentru a măsura traficul site-ului web și pentru a monitoriza comportamentul utilizatorilor, pentru a compila statistici și pentru a urmări performanța reclamelor sale. Google Analytics plasează cookie-uri pe computerul Utilizatorului care colectează date despre utilizator. Aceste cookie-uri stochează informații care nu pot fi identificate personal. Browserele nu își partajează propriile cookie-uri între domenii. Operatorul de date utilizează Google Analytics în primul rând pentru a genera statistici, inclusiv pentru a măsura performanța campaniilor dvs. Prin utilizarea programului, Operatorul de date obține informații în principal despre câți utilizatori au vizitat site-ul web, cât timp a petrecut utilizatorul pe site, programul recunoaște adresa IP a utilizatorului, astfel încât acesta să poată urmări dacă Utilizatorul este un utilizator care revine sau Utilizator nou și ce rută a parcurs Utilizatorul pe site și unde intră. Utilizatorul are posibilitatea de a dezactiva în orice moment înregistrarea datelor și stocarea cookie-urilor pentru viitor.

 • Cookie Facebook: site-ul web a facebook.com Pluginuri sociale (produse de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA). Serviciul Plugin poate fi identificat prin logo-ul Facebook și prin extensia „Facebook Social Plugin”. Dacă Utilizatorul, de ex. ați făcut clic pe butonul „Like” sau ați postat un comentariu, informațiile relevante din browserul dvs. vor ajunge direct la Facebook și vor fi stocate acolo. În plus, Facebook va face publice preferințele Utilizatorului pentru prietenii săi de pe Facebook. Browserul Utilizatorului transmite informații (de ex. adresa IP a Utilizatorului, ce site a sunat etc.) pentru stocare pe Facebook chiar dacă acesta nu este autentificat. Detaliile privind prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului de către Facebook și drepturile personale aferente pot fi găsite în ghidul de protecție a datelor Facebook (http://www.facebook.com/policy.php).

Terții, inclusiv Google, permit Operatorului de date să utilizeze cookie-uri pentru a afișa reclame pe site-ul web pe baza vizitelor anterioare ale Utilizatorului.

b) Codurile pixelilor

Codurile de pixeli (cunoscute și sub denumirea de GIF-uri transparente, jetoane de colectare a datelor sau pixeli) sunt blocuri mici de cod plasate pe un site web sau pe o aplicație care permit citirea și plasarea cookie-urilor și transferul datelor către Controlorul de date. Conexiunea rezultată poate include informații precum adresa IP a dispozitivului, ora la care Utilizatorul a vizualizat pixelul, ID-ul asociat browserului sau dispozitivului utilizat în prezent și tipul de browser utilizat.

9. Altele

Neexercitarea de către Operatorul de date a drepturilor prevăzute în prezentul document nu constituie o renunțare la acest drept.

Transferul unui drept sau obligație de utilizator care decurge din acest document poate avea loc numai cu acordul prealabil scris al Operatorului de date.

Valabil: 2020 martie 28