-1.4 C
Budapest
2023. február. 6. hétfő

Címke: Zalatnay Sarolta

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

A két éne­kesnő kü­lö­nös vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg pá­lya­tár­suk­ról, aki azon­ban mé­lyen hall­gat. Markáns véleménnyel vannak pályatársai Koncz Zsuzsáról, Kovács Kati például már a szájára sem...

Ha be jön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén! Nyertes Zsuzsának köszönhetjük ezt...

Nem bírta a nyomást: Sírógörcsöt kapott a színpadon Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő sú­lyos bal­esete óta elő­ször lé­pett szín­padra. Rá­adá­sul a lá­ba­do­zási idő­szak alatt Cini lánya fel­vál­lalta más­sá­gát a nyil­vá­nos­ság előtt... Október végén szenvedett súlyos balesetet...

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya. Niki, aki egy ideje Lon­don­ban él, be­val­lotta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik! Édesanyja már találkozott is Niki párjával, aki egy...

Őszintén vallott Zalatnay Sarolta

Az énekesnő egykori szerelme, Márton Csaba ül a kanapén Cini tárnoki házában, nevetnek, beszélgetnek, ölelik egymást. Cini 12 éve várt arra a pillanatra, hogy találkozhasson...

Súlyos balesetet szenvedett Zalatnay Sarolta

Bor­zasztó fáj­dal­ma­kat él át az arany­torkú éne­kesnő, sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Hir­te­len jött a baj, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség! Súlyos balesetet szenvedett szombaton Zalatnay Sarolta....