19.7 C
Budapest
2022. augusztus. 12. péntek

Címke: vita

A Szeviép-ügy miatt alakult ki vita a szegedi közgyűlésben

forrás: MTI Az építőipari cégcsoport egykori alvállalkozói egy csoportjának képviselője, valamint a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője a károsultak kifizetését követelték, és fölvetették Botka László...

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

A két éne­kesnő kü­lö­nös vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg pá­lya­tár­suk­ról, aki azon­ban mé­lyen hall­gat. Markáns véleménnyel vannak pályatársai Koncz Zsuzsáról, Kovács Kati például már a szájára sem...

Mit jelent, ha folyton összevesztek a szexen?

Ha va­la­mi­ben nem ér­te­tek egyet, mi­ha­ma­rabb meg kell be­szélni! De mi tör­té­nik akkor, ha min­dig ugyan arról vi­tat­koz­tok, és nem jut­tok elő­rébb? Most végre...

Mit ne mondj soha, ha vitázol a szerelmeddel!

Pár­kap­cso­lat­ban el­ke­rül­he­tet­le­nek a viták. Ez ter­mé­sze­tes, csak az nem, ami ilyen­kor időn­ként ki­csú­szik a szá­don. Összeszedtük a legsúlyosabb hibákat, azaz mondatokat, amelyeket mindenkinek kerülnie kellene,...

Katalin Vilmos exbarátnője miatt őrjöng

Vil­mos her­ceg ma­gára hagyta a csa­lád­ját hús­vét­kor, és in­kább volt sze­relme prog­ram­aján­la­tára mon­dott igent. Miközben az élet legtöbbünknél már visszatért a normál kerékvágásba, Vilmos hercegnek...

Összeveszett a szoptatáson Adele és a sztárszakács

Jamie Oli­ver, a vi­lág­hírű sztár­séf a fe­jébe vette, hogy el­in­dít egy szop­ta­tást nép­sze­rű­sítő kam­pányt az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, mivel a brit anyák több­sége hamar áttér...
banner

facebook