30.8 C
Budapest
2022. június. 26. vasárnap

Címke: világvége

Itt a világvége? Lángoló keresztet videóztak az égen! – VIDEÓ

Igazi bib­liai je­le­nés­nek le­het­tek tanúi, akik a na­pok­ban lát­ták a kü­lö­nös égi je­len­sé­get! Mi tör­té­nik? Va­lóra vál­nak a bib­liai jö­ven­dö­lé­sek? Újabb nagy há­ború kö­ze­leg?...

Jön a világvége? A NASA gigantikus lyukat észlelt a Napon! – VIDEÓ

A NASA napfi­gyelő mű­holdja olyan fel­vé­te­le­ket kül­dött a Földre, me­lyek­től szinte min­denki meg­ré­mül. De nem úgy az ame­ri­kai űr­hi­va­tal szak­em­be­rei! Ők már tud­ják a...

Újabb riasztó vízió: Ezt okozná a Földön egy újabb napkitörés!

Sötét képet fes­te­nek a tu­dó­sok arról, mi tör­té­nik, ha egy ha­tal­mas nap­ki­tö­rés zúdul a Földre. Három már volt az el­múlt 1300 évben - vajon...

Elképesztő videó a közeledő óriásaszteroidáról + VIDEÓ

Ijesztő be­je­len­tés­sel állt elő a NASA: ok­tó­ber 31-én ag­gasztó kö­zel­ségbe kerül boly­gónk­hoz egy asz­te­ro­ida. Mint a Ripost is megírta, az elmúlt évtizedben nem került ilyen...
banner