25.6 C
Budapest
2022. június. 29. szerda

Címke: vaddisznó

Vadászidény a panelek tövében

El­sza­po­rod­tak Óbu­dán a vad­disz­nók, be­jár­nak a ker­tekbe, ve­szélyt je­lent­het­nek a la­kókra, s a prob­léma az ön­kor­mány­zat sze­rint csak drasz­ti­kus ál­lo­mány­csök­ken­tés­sel old­ható meg. Ha a napokban...

Radioaktív vaddisznók rombolnak, elszabadult az élővilág Fukushimában

A fu­kus­hi­mai atom­ka­taszt­rófa a világ egyik leg­dur­vább nuk­le­á­ris bal­esete. A köz­vet­len kö­vet­kez­mé­nyek mel­lett most ra­dio­ak­tív su­gár­zást ki­bo­csátó vad­disz­nók ke­se­rí­tik az em­be­rek éle­tét. Már több mint...

Vaddisznók a leszállópályán

Nagy szerencséje volt egy indiai belföldi repülőjárat 49 utasának és a négy fős személyzetnek. Gépük a leszállás során a leszállópályán egy vaddisznócsordával ütközött s...

Róka kószál a játszótéren, vaddisznó a parkban

orrás: Kossuth Rádió/Hajnal-táj Róka a játszótéren, vaddisznó a parkban. A természetes élőhelyek zsugorodásával egyre több vaddisznó, borz, róka költözik az erdőből a városba. Budapestnek és...
banner