15.3 C
Budapest
2023. szeptember. 24. vasárnap

Címke: update

Zéró cukor, semmi liszt: Csokoládés málnafalatka a diétázók új kedvence

Íme, a di­é­tás álom­desszert: rop­pa­nós cso­ki­ré­tegbe rej­tett is­teni mál­nás tú­ró­krém. Íze, il­lata, meg­je­le­nése egy­aránt va­rázs­la­tos. Rá­adá­sául ez a fi­nom­ság cukor nél­kül ké­szül, csupa egész­ség!...

Robban a diétás ízbomba: csokis-epres túrótorta cukor nélkül!

Végre egye­sül­he­tett a három nagy di­é­tás ked­venc! Ha meg­kós­to­lod ezt a fi­nom­sá­got, rá­jössz, hogy meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes íz­él­ményt! Rá­adá­sul ezt a sütit bün­tet­le­nül ehe­ted,...

2016 nagy diétadurranása: Cukor nélkül, chiamaggal készül az eperlekvár!

Többé nem marad híg a cukor nél­kül, egész­sé­ge­sen el­tett lek­vár! A meg­ol­dást egy apró ma­gocska hozza, mely kel­le­me­sen be­sű­ríti a gyü­mölcs­ízt, rá­adá­sul leg­jobb ba­rá­tod...

Lecsólázban égnek a magyar diétázók, rafinált ötlettel álltak elő!

Jó né­hány olyan éte­lünk van, melyre büsz­kék le­he­tünk. Az egyik ilyen nagy ked­venc a lecsó, mely nem­csak is­teni finom, de rá­adá­sul még fo­gyó­kú­rás is....

Hess innen, szénhidrát: Ez a császármorzsa nem dob rád kilókat!

A leg­több csa­lád­ban a na­gyik re­szortja a csá­szár­mor­zsa, most vi­szont el­ké­szült a mo­dern vál­to­zat, így lett tö­ké­le­tes ez a fi­nom­ság. El­tün­tet­tük a klasszi­kus desszert­ből...

Diétás tejpite: ez a süti a magyar fogyókúrázók legnagyobb kedvence

Ez a könnyű, tejes sü­te­mény, épp olyan finom, mintha csak a nagyi sü­tötte volna! A gyü­möl­csök miatt il­la­tos és za­ma­tos. És mivel nem ke­rült...