16.7 C
Budapest
2022. szeptember. 30. péntek

Címke: tippek

Mit keres a konyhai papírtörlő a hűtőszekrényben?

Nem is gon­dol­nád, hogy egy kis prak­ti­ká­val mennyi bosszú­ság­tól meg­kí­mél­he­ted magad! A pa­pír­törlő nem csak sü­tés­nél vagy tö­röl­ge­tés­nél hasz­nos, a hű­tő­ben is nagy se­gít­sé­gedre...

Mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel? 18+

Szá­mos oka lehet annak, ha hir­te­len meg­sza­kad a jól meg­szo­kott nemi élet. Sza­kí­tás, új munka vagy egy hosszabb uta­zás is lehet a mumus. Tudod,...

Kövesd a szürke ötven árnyalatát! Ez lesz télen a nagy divat!

Gon­dol­tad volna, hogy a szürke nem is unal­mas? Sőt, meg­le­pően dögös és szexi lehet, ha tudod, ho­gyan vi­seld. Meg­mu­tat­juk a leg­szebb szet­te­ket, hogy télen...

A világ 5 legjobb szextippje

Nem tudod, mitől ger­jed a pasid iga­zán? Most le­ránt­juk a lep­let, és meg­mu­tat­juk, mivel ve­he­ted le iga­zán a lá­bá­ról. El­árul­ták, mit sze­ret­nek és mi...

Kösd be a szemét, és lépjetek be a láthatatlan gyönyör kapuján! +18

Csal­ja­tok já­té­kot és őrült szen­ve­délyt a meg­szo­kott együtt­lé­tekbe! Egyet­len se­lyem­sál­lal újra fel­kor­bá­csol­hat­já­tok a régi vá­gyat. Ha vakon meg­bí­zol a pá­rod­ban, együtt lép­het­tek be a...

Most már biztos! Minden napra kell a szex!

Azon­kí­vül, hogy a szex na­gyon jó, szá­mos egész­ség­ügyi elő­nye is van. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint, he­tente két­szer ide­á­lis hun­cut­kodni, de ha min­den nap egy­más­nak...