29.7 C
Budapest
2022. június. 27. hétfő

Címke: tenger

Megdöbbentő! Megmutatjuk a helyet, ahol a két óceán találkozik, de nem vegyülnek, keverednek össze! – VIDEÓ

Alaszka öbleinél található ez a megdöbbentően varázslatos és elképesztő hely, ahol, mint természeti csoda a két óceán érinti egymást, de össze nem keveredik, de...

A Természet szól hozzád – Harrison Ford, az Óceán – VIDEÓ

Én vagyok az óceán. Víz vagyok. A bolygónk többsége én vagyok. Én alakítottam őt. Minden áramlat, minden felhő és minden esőcsepp. Minden hozzám kerül...

Katasztrófahelyzet a híres horvát üdülővárosban: A tenger az úr!

Heves me­di­ter­rán cik­lo­nok sújt­ják a Föld­közi-ten­ger tér­sé­gét. A pusz­tító szél és csa­pa­dék kö­vet­kez­té­ben a ma­gya­rok által ked­velt hor­vát üdü­lő­köz­pont­ban ka­taszt­ró­fa­hely­ze­tet hir­det­tek. Magyar turisták körében és...

Mélytengeri mutánst vetett ki a víz: Mindenki találgat, mi lehet?

Hát­bor­zon­gató mély­ten­geri lény holt­es­tét so­dorta par­tokra a víz Auszt­rá­li­á­ban. In­ter­ne­te­zők ezrei te­szik fel a kér­dést: mi­lyen állat lehet? Rá­adá­sul a tu­dó­sok is csak ta­lál­gat­nak...

Olaj ömlik az Adriába! Lőttek a jövő nyári üdülésnek?

El­süllyedt egy hajó, 12.000 liter olaj öm­lött a ten­gerbe az albán par­tok­nál, Dub­rov­nik­tól délre. Elsüllyedt egy hajó az észak-albániai Shengjin város magasságában és eddig valamivel...

Hihetetlen, mit találtak egy gyilkos bálna bendőjében

Gyil­kos bálna te­te­met ta­lál­tak Dél Af­rika part­ja­i­nál, fel­bon­col­ták és a ku­ta­tók döb­ben­ten néz­ték, mi volt az állat utolsó va­cso­rája. Egy gyilkos bálna tetemet sodort a...