26.2 C
Budapest
2023. szeptember. 21. csütörtök

Címke: szerencsejáték

Végleg vége: az online szerencsejátékot teljesen betiltják ma!

Sem on­line fo­ga­dást, sem sze­ren­cse­já­té­kot nem lehet majd ját­szani Ma­gyar­or­szá­gon, ha a par­la­ment el­fo­gadja az erről szóló tör­vény­ter­ve­zet szi­go­rí­tá­sát mai ülés­nap­ján. Kivételes sürgős tárgyalást követően...

Vigyázz! Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. fel­hívja a fi­gyel­met arra a je­len­leg is zajló te­le­fo­nos csa­lás­so­ro­zatra, mely­nek során tár­sa­sá­guk ne­vé­ben is­me­ret­len sze­mé­lyek hív­nak fel vé­let­len­sze­rűen em­be­re­ket. Az utóbbi...

Király Viktor nem hisz a szerencsében – VIDEÓ

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni. Azt gondolhatnánk,...

500 határozatot hoztak szerencsejáték-oldalak ellen

Forrás: MTI Keddig már 518 esetben hozott blokkolásról szóló tiltóhatározatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerencsejáték-felügyeleti főosztálya az engedély nélküli online sportfogadási, kaszinó- és...