26.2 C
Budapest
2023. szeptember. 21. csütörtök

Címke: statisztika

Számokban a nőkről

Valóban kevesebb kislány születik, mint kisfiú? Hosszabb életre számíthatnak a nők, mint a férfiak? És vajon hogy állnak a magyar nők iskolai végzettség, munkavállalás,...

Ebből az európai országból csatlakoznak legtöbben az Iszlám Államhoz!

A New Ame­rica Ala­pít­vány egy rész­le­tes ta­nul­mányt kö­zölt az Isz­lám Ál­lam­ban har­coló kül­földi ka­to­nák­ról. Meg­lepő ered­mé­nyek szü­let­tek... A New America Alapítványnak sikerült hozzáférnie egy eddig...

Szervezett autótolvajok garázdálkodnak az utcákon!

Szak­ér­tők sze­rint az au­tó­tol­va­jok nem di­let­táns, al­kalmi bűn­el­kö­ve­tők, hanem ko­moly tech­ni­kai szak­ér­te­lem­mel és meg­fe­lelő fel­ké­szült­ség­gel ren­del­kez­nek, és szer­ve­zet­ten dol­goz­nak. A tavalyi évben összesen 2414 autólopást...

Napi másfél órát lógunk a Facebook-on

Izgalmas adatok láttak napvilágot az Evolution & Mobile Hungary konferencián a hazai közösségi média felhasználási szokások kapcsán. Kiderült, hogy átlagosan közel napi másfél órán...

Elszegényedhet az EU lakosságának negyede

Forrás: MTI Az Európai Unió lakosságának 24,4 százalékát, 122 millió embert fenyegette tavaly a szegénység vagy a társadalomból való kirekesztettség az Európai Unió statisztikai hivatala...