24.6 C
Budapest
2023. május. 29. hétfő

Címke: Stadler József

Rejtélyes baleset érte Stadler koronatanúját

Ma min­den ki­de­rül! - fo­gad­ko­zott az akasz­tói vál­lal­kozó tár­gya­lása előtt. Ám bí­ró­sági meg­hall­ga­tása ér­de­kes for­du­la­tot vett... Az akasztói vállalkozót ismét adócsalásért állították bíróság elé. A...

Stadler: Még egyszer nem élem túl a börtönt!

St­ad­ler Jó­zsef nem fe­csérli az ide­jét, annyi szent. Alig három hete sza­ba­dult leg­utóbbi bör­tön­bün­te­té­sé­ből, de már gőz­erő­vel dol­go­zik. Ám köz­ben újabb vádak érték. Ter­ve­i­ről...

Stadler József kitálalt: Többször is megműtötték a börtönben!

Szom­bat haj­nal­ban sza­ba­dult a nagy­fai bör­tön­ből a vál­lal­kozó, akit még 2011 no­vem­be­ré­ben egy száz­mil­liós csa­lás miatt ítél­ték 4 év 10 hó­napra. Egy ismerőse ment érte...