25.1 C
Budapest
2023. szeptember. 28. csütörtök

Címke: síbaleset

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még ka­rá­csony után sí­e­lés köz­ben törte el több csont­ját, ame­lye­ket mű­téti úton csa­va­rok­kal rög­zí­tet­tek. Most eze­ket a fém­da­ra­bo­kat tá­vo­lít­ják majd el. Sokan...

Schumiról eltűntek az izmok, már a barátai sem látogatják

Egy nép­szerű bra­zil sport­kom­men­tá­tor sze­rint a pi­lóta csak ve­ge­tál svájci ott­ho­ná­ban. Ál­lítja, Schu­m­a­chert a csa­lád kö­zeli ba­rá­tai sem lá­to­gat­ják, Fel­ipe Massa pél­dául rég­óta nem...