14.4 C
Budapest
2023. március. 31. péntek

Címke: plasztika

Mi történt Tom Cruise arcával?

A ko­ráb­ban min­dig jó­képű szí­nész arca tel­je­sen puffadt, és úgy néz ki, mint egy má­sod­vo­na­las Tom Cru­ise ha­son­más­ver­seny győz­tese. A vasárnap esti BAFTA-díjátadón nem a...

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Ebből a fan­tasz­ti­kus össze­ál­lí­tás­ból ki­de­rül, hogy az el­múlt év va­ló­ban a tu­do­mány egyik leg­szebb éve volt. Fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyek szü­let­tek, év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak...