12.7 C
Budapest
2023. október. 3. kedd

Címke: meteorológia

Nem ezt vártuk, de csekély reményt hagy nekünk a mai időjárás

Reg­gel még úgy tűn­het, ki­de­rül az ég, de ez csak eről­kö­dés! Szer­dán sem tágít ugyanis a csa­pa­dé­kos idő, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is ala­po­san vissza­esik! Néhány...

Durván bekeményít az április! Esővel, viharos széllel támad a hétvége!

Pén­te­ken még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, hét­vé­gén azon­ban drasz­ti­ku­san meg­vál­to­zik az idő­já­rás. Va­sár­nap leg­fel­jebb 12 fokot mér­he­tünk, és özön­víz­szerű eső zú­dul­hat a nya­kunkba! Úgy tűnik, jó...

Meteorológiai világnap március 23.

1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, erre emlékezve határozták...