12.7 C
Budapest
2023. október. 3. kedd

Címke: kommunikáció

Több millió telefonon elérhetetlen lesz a Messenger! A tiéd közte van?

A na­pok­ban le­tiltja a leg­nép­sze­rűbb üze­net­küldő al­kal­ma­zá­sát a Fa­ce­book, ez ren­ge­teg em­bert fog érin­teni. Újabb szög került a Windows Phone koporsójába, most épp a Facebook...

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad? – VIDEÓ

Vajon hon­nan jött az ötlet? Elvileg már mindenkinek tudnia kellene ezekről. Elvileg... Március a Messenger hónapja volt, több forradalmi újítást is kapott az egyik legnépszerűbb csevegőprogram....

Itt egy újabb életmentő alkalmazás!

A mo­bil­te­le­fon ka­me­rá­já­val ké­szí­tett fotó se­gít­het el­dön­teni, hogy ér­de­mes-e or­vos­hoz for­dul­nunk. Az app­li­ká­ció pon­tos­sá­gát két bőr­gyó­gyá­szati kli­ni­kán is vizs­gál­ták. A Skin Vision  egy olyan alkalmazás,...

Újítások a Messenger-ben – így használhatod!

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak. Március a jelek szerint a Messenger hónapja. Rövid időn belül a sokadik újítás érkezik az applikációba, és talán minden eddiginél hasznosabbak. Ezentúl...

Ennyi iPhone 7-et vehetsz egy fizetésből a világ különböző országaiban!

Óri­ási kü­lönb­sé­gek van­nak! Saj­nos ezen a lis­tán is az élen vé­gez­tünk: ná­lunk a leg­drá­gább az almás te­le­fon! A különböző országok gazdasági összehasonlítását különbözőképpen végzik a...

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja! – VIDEÓ

A Mo­bile World Cong­ress-en most be­mu­ta­tott okos­te­le­fon al­kal­mas vir­tu­á­lis va­ló­ság vi­deók ké­szí­té­sé­hez, vi­szont al­kal­mat­lan a zseb­ben hor­dás­hoz! A RroTruly tavaly beharangozott és idén a (kínai)...