25.6 C
Budapest
2022. június. 29. szerda

Címke: kazahsztán

Szorul a hurok, nukleáris felhő sodródott Európa felé

Kiderült, hogy mi állhat a rémisztő jelenség hátterében. Az anyag egy üzemből szivároghatott ki. Ugyan az emberi egészségre veszélytelen mennyiségben volt jelen, mégis rémisztő, hogy...

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén – VIDEÓ

Az ősi, csak a le­ve­gő­ből lát­ható vo­na­lak több ezer évvel ré­geb­biek, mint a Nazca-vo­na­lak. A nem­zet­közi űr­hi­va­tal most úgy dön­tött, hogy ala­po­sab­ban ta­nul­má­nyozza a...

Hatezer éves piramisra bukkantak a régészek – VIDEÓ

Szen­zá­ciós le­le­tekre buk­kan­tak a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén. Az ott fel­tárt ro­mok­ról ki­de­rült, hogy egy pi­ra­mis­szerű épít­mény ma­rad­vá­nyai, ame­lyek leg­alább ezer évvel öre­geb­bek...

Elképesztő videó: így élte túl a kényszerleszállást 121 ember

Ötven per­cet töl­töt­tek ha­lál­fé­le­lem­ben egy re­pü­lő­gép uta­sai, mert a pi­ló­ták­nak nem si­ke­rült ki­en­gedni a gép fu­tó­mű­vét. Végül nem ma­radt más meg­ol­dás, mint a rend­kí­vül...
banner