1 C
Budapest
2023. február. 6. hétfő

Címke: Gáspár Evelin

Elképesztő, saját lánya buktatta le Győzikét

Gáspár Győző csak kapkodta a levegőt, amikor lánya az Esti Frizbi felvételén úgy döntött, kiteregeti a családi szennyest és elmondja, kivel csalta Bea asszonyt...

Cigánysága miatt rúgták ki Győzike lányát

Gás­pár Eve­lin sze­rint nem édes­ap­jára, hanem szár­ma­zá­sára hi­vat­kozva bo­csáj­tot­ták el több mun­ka­he­lyé­ről is! A tévénézők szeme láttára cseperedett fel Gáspár Evelin, aki sokak számára példakép...

Győzike megint átvert minket! Itt az igazsága a lánya esküvőjéről

Es­kü­vői ruhás fo­tó­zás ide-vagy oda, Eve­lin olyan távol van a há­zas­ság­tól, mint Makó Je­ru­zsá­lem­től. Sőt a fi­a­tal lány ál­lítja, előbb lesz te­me­tése, mint lag­zija. Ha...

A hír Igaz! Férjhez megy Győzike lánya!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak! Gás­pár Eve­lin nem csak sze­rel­mes, de már meny­asszony is, sőt még idén bi­tang nagy roma lag­zit is tar­ta­nak. Sokáig az is titok...

Botrányosra sikeredett a Gáspár család tévés visszatérése

Gás­pár Eve­lin anyu­kája út­mu­ta­tá­sai és őr­jön­gése köz­ben pró­bált meg­küz­deni a szá­mára is­me­ret­len kony­ha­mű­vé­szet­tel. Gáspár Evelin szerda este visszatért a tévé képernyőre édesanyja oldalán. Beáék Istenes...

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

Gás­pár Győző lánya hosszú hó­na­pok után kény­te­len volt fel­hagyni a fo­gyó­kú­rá­val. A szer­ve­zete ugyanis meg­álljt pa­ran­csolt! Ahogy a fiatal nők nagy része, úgy Gáspár Evelin...