12.7 C
Budapest
2023. október. 3. kedd

Címke: előrejelzés

Figyelmeztet a meteorológia: Teljesen átalakul a hétvégi időjárása!

A kel­le­mes vén­asszo­nyok nya­rá­nak egy va­sár­nap dél­után ér­kező hi­deg­front vet véget, tíz fok­kal csök­ken­het a hő­mér­sék­let! Szombaton és vasárnap a napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarhatják,...

Ilyen lesz az október! A meteorológusok is megdöbbentek

A rend­kí­vül csa­pa­dé­kos nyár után az elő­re­jel­zé­sek sze­rint szél­ső­sé­ges­nek ígér­ke­zik az ok­tó­ber is! Úgy tűnik, kárpótolni fog bennünket az október a rengeteg nyári eső miatt....

MEGFEJTETTÉK NOSTRADAMUS TITKOS SZAVAIT: HÁTBORZONGATÓ, AMI EGY ÉVEN BELÜL VÁR RÁNK!

Megfejtették Nostradamus előrejelzését.   Aki valaha is olvasta tanulmányozta Nostradamus jóslatait a Magyarokhoz, annak szembetűnhet néhány igen fontos tényező: A versek számokkal ellátva sorrendben vannak, de...

Meghökkentő lesz a szeptemberi időjárás, erre senki sem számított

Vá­rat­lan ese­mé­nye­ket hoz a kö­vet­kező 1 hónap idő­já­rása. Nézd meg, ho­gyan ala­kul­nak a hetek. Amilyen szeszélyes volt az idei nyár, olyan meglepő lesz a szeptember,...

Figyelem! Emiatt lesz veszélyes a hétfői időjárás!

Hét­főn is ki­tart a ká­ni­kula, a nap nagy ré­szé­ben marad a napos, meleg, több­nyire szá­raz idő, de a dél­utáni órák­ban már ki­ala­kul­hat el­szór­tan egy-egy...

Hirtelen fordulattal támad az időjárás! Érdemes felkészülni

Ha­zánk­ban csü­tör­tö­kön dél­előtt gyen­gén, kö­ze­pe­sen go­moly­fel­hős idő vár­ható, nyu­ga­ton a fá­tyol­fel­hő­zet is meg­nö­vek­szik. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, alapvetően száraz, nyugodt időre van kilátás,...