23.8 C
Budapest
2022. június. 26. vasárnap

Címke: curiosity

Megjött az első igazi bizonyíték a marsi élet létezésére!

A fur­csa alakú kövek és a ho­mok­buc­kák mö­gött buj­káló mars­la­kók után végre tény­leg olyasmi buk­kant fel az egyik, Mars­ról ér­kező fotón, amin még a...

Rejtélyes roncsdarabokat fedeztek fel a Marson! – VIDEÓ

Fe­lejtsd el azo­kat a szen­zá­ciós dol­go­kat, ami­ket ál­lí­tó­lag eddig a Mar­son ta­lál­tak. A fegy­ver, űr­bá­zis, és föl­dön­kí­vüli lény for­májú szik­lá­kat. Ez­út­tal olyat lá­tott a...

Elképesztő felvételek: Marson lőtt szelfikkel rukkolt elő a NASA!

A NASA leg­újabb fel­vé­te­lein győ­ze­del­mes hős­nek lát­juk a Mars kül­de­té­sen lévő Cu­ri­o­sity ro­bo­tot. Annyi csodálatos és izgalmas képet küldött már nekünk a vörös bolygón küldetést...

Félelmetes sumér szobrot találtak a Marson

A NASA leg­újabb Mars-fo­tóin egy olyan alak­zat lát­ható, ami leg­in­kább az ókor­ból hát­ra­ma­radt sumer ki­rály­áb­rá­zo­lá­sokra ha­son­lít. Ismét egy olyan fotósorozatot küldött a Curiosity marsjáró, ami...

Most egy ősi templomot találtak a Marson – Fotó

Újabb ér­de­kes ob­jek­tu­mot fe­dez­tek fel az ön­kén­tes Mars-ku­ta­tók a vörös boly­gón. Még­hozzá egy olyan épü­let­együt­test, ami, ha tény­leg az, akkor va­la­mi­féle ci­vi­li­zá­ció nyoma kell...
banner