-1.4 C
Budapest
2023. február. 6. hétfő

Címke: bombariadó

Gyorshír! Kiürítik a vasútállomást, katonák lepték el a környéket

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a vo­nat­ál­lo­másra, ter­ror­fe­nye­ge­tett­sé­get je­len­tet­tek. Két vasútállomást is ki kellett üríteni Brüsszelben. Egy bejelentés szerint mind a két helyen bombát helyeztek el. A...

Bombapánik a szavazóhelyiségben!

Rá­kos­pa­lota 14-es számú sza­va­zó­kö­ré­ben 20 percre le­ál­lí­tot­ták a vok­so­lást egy gaz­dát­lan cso­mag miatt! A csomagot éppen a szavazókör közvetlen közelében lévő parkban találták. A szavazás...

Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát - írta a La Libre Bel­gi­que belga na­pi­lap in­ter­ne­tes ki­adása. A belga vasúttársaság közlése...

Botrány Manchesterben! Ezért kellett menekülnie 75 ezer szurkolónak!

Nem ter­ro­riz­mus, csak tre­hány­ság. Úgy lát­szik, van még mit ta­nul­niuk a bom­ba­ke­reső ku­tyák­nak. Nem pokolgép, hanem egy ottfelejtett kiképzőeszköz miatt törölték vasárnap a Manchester United...

Kiürítették Varsó mindkét nemzetközi repülőterét

Forrás: MTI Utólag hamisnak bizonyult bombariadó miatt kiürítették kedd este Varsó mindkét nemzetközi repülőterét - közölte honlapján a Gazeta Wyborcza című lengyel napilap.   A lapnak a...

Robbantással fenyegetőztek Győrben! Kiürítették a megyei bíróságot

Bom­ba­ri­adó miatt eva­ku­ál­ták a győri me­gyei bí­ró­ság épü­le­tét ked­den reg­gel. Az épü­let­ben min­den szin­tet át­vizs­gál­nak a rend­őrök, a bí­ró­ság kör­nyé­kén a jár­dá­kat le­zár­ták. Bombariadó miatt...