16.7 C
Budapest
2022. szeptember. 30. péntek

Címke: Berki Krisztián

Berki Krisztián itt hagyja Magyarországot, méghozzá családostul! + Videó!

Berki Krisz­tián szá­já­ból a Fem3 Café szer­dai élő adá­sá­ban csú­szott ki vé­let­le­nül, hogy csa­lá­dos­tul el­hagyja ki­csiny or­szá­gun­kat - és nem­csak téli ki­ruc­ca­nás­ról van szó. Bár...

Édesanyja miatt sírta el magát a kamerák előtt Berki Krisztián – VIDEÓ

Az egy­kori Fradi-vezér lesz Fri­de­ri­kusz Sán­dor leg­újabb ven­dége, aki el­csukló han­gon és na­gyon ne­he­zen be­szélt édes­any­já­val való kap­cso­la­tá­ról. Az Összezárva Friderikusszal című műsor legfontosabb összetevője,...

Egy ócska porfészekben tengődik Berki Krisztián – Fotó

Hi­va­ta­lo­san egy le­puk­kant ame­ri­kai rak­tár­épü­letbe van be­je­lentve az edzés­má­niás fe­ne­gye­rek, aki egyéb­ként elő­sze­re­tet­tel me­nő­zik mé­reg­drága sport­au­tók­kal és lu­xus­utak­kal. Hivatalosan egy tengerentúli putriban él a méregdrága...