4.8 C
Budapest
2022. november. 30. szerda

Címke: Baronits Gábor

Súlyos családi dráma hozta közelebb szerelméhez a magyar színészt

Ba­ro­nits Gábor au­gusz­tus­ban ve­szí­tette el imá­dott nagy­ma­má­ját. A tra­gé­dia fel­dol­go­zá­sá­ban a szí­nészt ba­rát­nője se­gí­tette. A jelek sze­rint a fi­a­ta­lok kö­zött a csa­ládi dráma óta...