dr. Radics Zsuzsanna tb-szakértő, jogász mondja el a legfontosabbakat!

Az egészségügyi és az egészségbiztosítási törvényeket is módosítja a Magyar Közlöny 66. számában kihirdetett 2024. évi XXIX. törvény. Cikkünkben a szűrővizsgálatra, valamint a Batthyány-Strattmann László Alapítványra és annak méltányossági jogkörére vonatkozó szabályokat ismertetjük, s külön cikkben adunk majd tájékoztatást az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozókra, valamint a CTI-MRI-re vonatkozó új szabályokról.

2024. június 13-ától az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok köre kiegészült a vastag- és végbélszűréssel, amelyet 50 és 70 év közötti életkorban, kétévenként, népegészségügyi céllal kell elvégezni. Mindezek alapján népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok a következők:

– 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia);

– 45 és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrés (mammográfia);

– 50 és 70 év közötti életkorban, kétévenként, népegészségügyi céllal vastag- és végbélszűrés.

A szűrővizsgálatok kapcsán módosul az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, amely jelenleg 0–18 év közöttiek kötelező szűrővizsgálatát szabályozza.

2025. január 1-jén lép hatályba az az új szabály, amely általánosságban mondja ki, hogy a fenti szűrővizsgálatok kötelezők, és rendelkezik arról is, hogy a szűrővizsgálatra kötelezett, cselekvőképességet érintő gondokság alatt álló személy szűrővizsgálaton történő részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.

Ha a kötelezettségének a kötelezett vagy a törvényes képviselő nem tesz eleget, akkor az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

Nem változnak a kiskorúakra vonatkozó alábbi rendelkezések, amelyek a következők:

A kiskorú személy szűrővizsgálaton történő részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha a törvényes képviselő nem tesz ennek eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli, amely – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Kiskorú esetében az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.

A kormány, hivatkozással a tv-módosításokra, létrehoz egy új alapítványt, Batthyány-Strattmann László néven. A 2025. január 1-jétől működő alapítvány közhasznú jogállású lesz. Az alapításnál az állam képviseletében az egészségbiztosításért felelős miniszter jár el.

Az alapítvány Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból támogatást nyújthat, ha azt az érintett személy kérelmezi.

2025. január 1-jétől indult méltányossági eljárásoknál már Batthyány-Strattmann László Alapítvány hozza meg a döntést. Ugyanakkor 2025. január 1-jén a fenti méltányossági jogkörben folyamatban lévő ügyekben még az egészségbiztosító fog eljárni.

Nem tartozik a Batthyány-Strattmann László Alapítvány méltányossági támogatási feladatkörébe a valamely indikációba már befogadott, ugyanakkor a kérelmezett indikációban az allopátiás gyógyszerekre, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerekre, gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás.

Az alapítvány jogosult lesz kezelni az érintett beteg személyazonosító és egészségügyi adatait a feladata ellátása, a támogatás megítélhetőségének vizsgálata, kifizetése és felhasználásának ellenőrzése érdekében.

Kép és forrás

#egészségügy#kötelező#szűrővizsgálatok#miavéleményed#monddmegte#tiktok#hirmagazin,less

Hirmagazin.eu