Kezdőlap Főhírek Gazdaság Befektetés startup vállalkozásba: ilyen adókedvezmény jár

Befektetés startup vállalkozásba: ilyen adókedvezmény jár

TAO. Kép: egysza.hu

Ez a hír már több, mint egy éves, így elképzelhető, hogy a tartalma már nem releváns, esetleg a képek már törlésre kerültek!

A startup (korai fázisú) vállalkozásba történő befektetés a társasági adó rendszerében jelentős előnyt jelenthet, négy év alatt összesen akár 80 millió Ft adóalap-csökkentő tételt érvényesíthet a befektető. 2017-től adóalap-kedvezményre jogosult az az adózó, amely ún. korai fázisú vállalkozásban részesedést szerez.

TAO. Kép: egysza.hu

Tao. tv. szerint korai fázisú vállalkozás:

1. feltétel: a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy, feltéve, hogy megfelel a nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendeletben [331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet] foglaltaknak, tehát szerepel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala korai fázisú vállalkozásokról és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról vezetett hatósági nyilvántartásában, melyhez az alábbiak szükségesek:

– a vállalkozás a nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül került megalapításra,

– a vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,

– a vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,

– a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt a vállalkozásban,

– nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,

– tevékenysége a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel

(innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak),

valamint

– amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,

és azon túlmenően

2. feltétel: a korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a kedvezmény igénybevételének adóéveiben eléri vagy meghaladja a két főt,

3. feltétel: a korai fázisú vállalkozás nem minősül a kedvezmény igénybevételére jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben.

[kapcsolt vállalkozás: közvetlenül vagy közvetve többségi tulajdonos (anyavállalat), közvetlenül vagy közvetve többségi részesedést jelentő befektetés (leányvállalat), közös többségi tulajdonosok (testvérvállalatok), külföldi telephely, kapcsolt külföldi cég belföldi telephelye, közös ügyvezetés miatti kapcsolt vállalkozás (továbbiakat lásd: Tao. tv. 4. § 23. pont].

Forrás: NAV, adozona.hu


Exit mobile version