Kezdőlap Főhírek Belföldi hírek Az önkormányzat Gödöllőn úthasználati díjat állapított meg! .. Szólj hozzá!

Az önkormányzat Gödöllőn úthasználati díjat állapított meg! .. Szólj hozzá!

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Gödöllő helyi közútjai állagának megóvása, illetve a súlykorlátozással védett helyi közutakra történő behajtás feltételeinek meghatározása céljából önkormányzati rendeletet hozott, ebben az általa létesített közút közlekedési célú használatáért, illetve annak fokozott igénybevételéért úthasználati díjat állapított meg.

A Kúria megsemmisítette a díj bevezetésére vonatkozó, illetve az erre irányuló még hatályba nem lépett rendelkezéseket.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisítette Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendeletének útfenntartási hozzájárulási díj bevezetésére vonatkozó egyes rendelkezéseit és megállapította, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezései sem lépnek hatályba.

A Kúria megállapította, hogy a helyi önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében a közút használatát kötheti engedélyhez, ugyanakkor az engedély kiadását törvényi felhatalmazás hiányában nem teheti fizetési kötelezettségtől függővé.

A közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény két területen: egyrészt az országos közutak közlekedési célú használata esetében, másrészt a közutak nem közlekedési célú használatakor ad felhatalmazást díjfizetési kötelezettség megállapítására a helyi önkormányzatoktól eltérő jogalanyok részére.

Használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a használaton alapuló útfenntartási hozzájárulási díj megállapítására a helyi önkormányzatok törvényi felhatalmazással nem rendelkeznek (a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.029/2021/4. számon hozott határozata).

kuria, adozona

Hirmagazin.eu


Exit mobile version