Az Európai Bizottság közzétette minden tagállamra vonatkozóan az országspecifikus ajánlásait, amelyek Magyarországra vonatkozóan tartalmaznak korábban már ismert elemeket, de megfogalmaznak benne új elvárásokat is.

Ezzel párhuzamosan elindították – más országok társaságában – a túlzottdeficit-eljárást is, a kormány túlköltekezései és a bevételi oldalon tapasztalható hiányosságok miatt.

Az Európai Bizottság őszi csomagjában az ajánlások mellett sorra vette az EU egészét és a tagállamokat érintő gazdasági kérdéseket.

A Bizottság ma szakpolitikai iránymutatást ad a tagállamoknak a 2024-es európai szemeszter tavaszi csomagja keretében, hogy olyan robusztus és jövőálló gazdaságot építsenek ki, amely mindenki számára biztosítja a versenyképességet, az ellenálló képességet és a hosszú távú jólétet, miközben fenntartja a rendezett államháztartást.

– fogalmazta meg a célokat a testület. A Magyarországra vonatkozó ajánlásokat négy pontban foglalták össze:

Felszólítják a kormányt, hogy olyan mértékben csökkentse a kiadásait, hogy a szerződésekben meghatározott 3 százalékos referenciaérték felé mozduljon el az államháztartási hiány. „A rendkívüli energiatámogatási intézkedéseket a 2024/2025-ös fűtési szezon előtt le kell zárni” és hatékony koordinációra van szükség „a makrogazdasági politikák egyértelmű elhatárolása a költségvetési és külső fenntarthatóság biztosítása érdekében”. Ugyancsak elvárják a még létező ár- és kamatplafon fokozatos megszüntetését a torzító hatások csökkentése érdekében. Az Európai Bizottság szerint célzott támogatási intézkedésekre van szükség a lakásszektorban az alacsony jövedelmű háztartások számára.
Az ajánlások következő pontjának első fele így szól: „A hosszan tartó késedelmek fényében jelentősen fel kell gyorsítani a kohéziós politikai programok, valamint a helyreállítási és rugalmassági terv végrehajtását, beleértve a REPowerEU fejezetet is, biztosítva a reformok és a beruházások 2026 augusztusáig történő befejezését, a szükséges intézkedések gyors végrehajtásával az EU pénzügyi érdekeit és a függőben lévő kérdések megoldását lehetővé tevő feltételek mellett”. Felhívják a figyelmet arra, hogy lépéseket kell tenni a szegénység jobb kezelése érdekében, összpontosítva az energiaszegénységre.
„Javítsa a szabályozási keretet, és fokozza a versenyt a termékpiacokon és szolgáltatásokon az önkényes adminisztratív beavatkozások és a testre szabott jogszabályok szelektív alkalmazása, amelyek indokolatlan előnyt vagy hátrányt biztosítanak bizonyos vállalatoknak, az üzleti tranzakciókra szisztematikus versenyvizsgálattal és a használat csökkentésével” – ez a pont sem új keletű, és visszatérő bírálatot tartalmaz. Ugyancsak olvashattunk már arról, hogy az Európai Bizottság szerint javítani kell az iskolai végzettség szintjét, valamint a hatékony aktív munkaerőpiaci intézkedésekhez való hozzáférést, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű csoportok képzési és átképzési lehetőségeire, valamint hatékony társadalmi párbeszéd biztosítása.
Végül a kormány feladatául szabták, hogy csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget, gyorsítsa fel a gázellátás diverzifikációját a nem orosz források irányába, és tegyen lépéseket a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos megszüntetésére.

A tavaszi csomag részeként elkészítettek egy jelentést is, amelyben a költségvetési hiány mértékét értékelték. Ennek alapján megállapították, hogy hiányalapú túlzottdeficit-eljárás megindítása hét tagállam esetében indokolt: Belgium, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország és Szlovákia.

Ez az eljárás akkor kezdődhet meg, ha a GDP-arányos államadósság 60 százalék feletti, vagy a költségvetési hiány magasabb, mint 3 százalék. Magyarország mindkét esetben sérti az előírásokat, a 2023-as államadósság 73,5 százalék, a hiány pedig 6,7 százalékos volt.

Kép és forrás

#eu#eb#tiktok#hirmagazin,

Hirmagazin.eu